Nowe produkty dla hutnictwa! DOLOFRIT / DOLORAM

11 Styczeń 2019

Lhoist Centralna Europa cały czas pracuje nad wprowadzaniem nowych produktów odpowiadających na potrzeby rynku i naszych klientów. Nowa grupą produktów są - masy ogniotrwałe dla Elektrycznych Pieców Łukowych (EAF) - Doloram R i Dolofrit R.

Doloram R jest to masa trzonowa do EAF, skomponowana na bazie "martwo" palonego dolomitu z wyselekcjonowanymi dodatkami oraz o odpowiedniej krzywej granulometrycznej, dzięki czemu masa jest łatwo kompaktowalna, a także dobrze spieka się, a trzon pieca lepiej wytrzymuje obciążenia cieplne oraz erozyjne. Masa ta została już przetestowana w warunkach przemysłowych i wyniki potwierdzają jej odpowiednią jakość oraz wytrzymałość. Dostępne są różne warianty masy, w zależności od potrzeb klienta i przeznaczenia.

Dolofrit R jest to grupa mas ogniotrawłych stosowanych do napraw na gorąco w EAF, ale nie tylko. Może ona być również stosowana w innych rodzajach pieców oraz w kadziach służących do transoportu ciekłego metalu. Dzięki dopracowanemu składowi oraz odpowiedniej granulacji masa może być aplikowana w zróżnicowany sposób - narzucanie, natryskiwanie, torkretowanie, w mejscu podwyższonego zużycia wyłożenia ogniotrwałego. Dolofrit R szybko się spieka, w miejscu aplikacji, nie powodując nadmiernych strat materiału.