Ogólne warunki zakupów

Lhoist chce zapewnić standardowe warunki zakupów dla każdego kraju, w którym firma prowadzi działalność.

Zasady i najważniejsze warunki dotyczące zakupów