Polityka środowiskowa Grupy

Firma Lhoist opracowała Kartę Środowiskową, której zadaniem jest podkreślenie naszego wizerunku jako odpowiedzialnego partnera wśród społeczności mieszkających w pobliżu naszych zakładów. Podejmujemy takie działania jak:

  • stosowanie opatentowanych technologii strzelania w celu ograniczenia występowania drgań;
  • wdrażanie programów mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu hałasem;
  • stosowanie wody z recyklingu do mycia pojazdów przed opuszczeniem przez nie zakładu;
  • stosowanie technologii mających na celu ograniczenie emisji pyłu podczas jazdy po drogach;
  • rewitalizacja terenów zakładu i odtwarzanie przyrody po zakończeniu działalności przez zakład.

Karta ta obliguje nas, aby w co najmniej minimalnym stopniu wypełniać obowiązujące przepisy środowiskowe. W przypadku braku obowiązujących dyrektyw działamy zgodnie z najlepszymi praktykami firmy Lhoist.

General

Aktywne zarządzanie produktami ubocznymi

Firma Lhoist odpowiedzialnie podchodzi do zarządzania produktami ubocznymi. Stale staramy się ograniczyć ich ilość. Problem ten dotyczy każdego etapu przetwarzania produktów. Jeśli to możliwe, produkty uboczne są ponownie wykorzystywane, przetwarzane i sprzedawane. Spełniamy wszystkie lokalne wymagania i normy w tym zakresie.