Rozwój kariery

Masz innowacyjne i dynamiczne pomysły oraz chcesz się zaangażować i pomóc nam stale się rozwijać? Mimo że nasza działalność może wydawać się prosta, tak naprawdę jest skomplikowana i będzie Cię każdego dnia zaskakiwać oraz stawiać przed Tobą nowe wyzwania.

W Lhoist wszyscy codziennie odpowiadają za bezpieczeństwo, na które kładziemy szczególny nacisk. Naszym najważniejszym zasobem są ludzie. Wszyscy pełnimy funkcję obrońców bezpieczeństwa, zaangażowanych w utrzymanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Potrzebujemy ludzi nastawionych entuzjastycznie do zdobywania wiedzy i mających aspiracje, by się rozwijać.

W Lhoist będziesz częścią naprawdę globalnego zespołu. Będziesz dzielić się wiedzą na każdym szczeblu organizacji, uczyć się od współpracowników na swoim szczeblu oraz współdziałać z kadrą kierowniczą, stale podążając wzdłuż wytyczonej ścieżki rozwoju kariery.

Szukasz świetnego miejsca pracy, wyjątkowych możliwości rozwoju i zachęcających nagród? Nie szukaj dalej. Oferujemy atrakcyjny pakiet świadczeń oraz możliwość stałego rozwijania zestawu posiadanych umiejętności.

INWESTUJEMY W LUDZI W DŁUGOTERMINOWEJ PERSPEKTYWIE

W Lhoist masz okazję wybrać kierunek kariery i utworzyć plan rozwoju we współpracy z przełożonymi. Oferujemy dostęp do wielodyscyplinarnych i międzynarodowych projektów, jak również do szerokiej gamy możliwości rozwoju. Zachęcamy do twórczej wymiany pomysłów oraz dzielenia się wiedzą zgodnie z najlepszymi praktykami, tak aby wspierać Cię na każdym kroku. Od pierwszego dnia.

WPROWADZENIE DO FIRMY

Oferujemy pracownikom spersonalizowany proces wprowadzenia i wdrożenia, aby dbać o ich sukces od samego początku. Spotkasz ludzi na różnych szczeblach hierarchii oraz odkryjesz różnorodne funkcje, które pomogą Ci szybko zbudować relacje i nawiązać znajomości. Będziesz również mieć szansę wzięcia udziału w programach szkoleniowych ukierunkowanych na dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu naszej branży, procesów i aplikacji, a także historii Grupy Lhoist.

MENTORING I ROZWÓJ

Nasi kierownicy są odpowiednio przeszkoleni, angażują się w rozwój każdego członka zespołu oraz ustanawiają ambitne i satysfakcjonujące cele. W ramach oceny postępów liderzy często przekazują konstruktywne opinie zwrotne. Regularne oceny wydajności zapewniają okazję do dyskusji i aktualizacji planów indywidualnego rozwoju oraz umożliwiają dostrzeżenie okazji szkoleniowych pozwalających sprostać nowym celom. Oprócz szkoleń praktycznych, Lhoist oferuje wszystkim pracownikom możliwość rozwoju umiejętności funkcyjnych i przywódczych oraz zachęca do otwartości i ciekawości.

UNIWERSYTET LHOIST

Wierzymy, że ludzie uczą się przez pracę i dzielenie się wiedzą. Nasze zaangażowanie w rozwój pracowników jest silnie wspierane przez inicjatywę Uniwersytetu Lhoist. To platforma dla Grupy, oferująca wysoki standard globalnych szkoleń wewnętrznych. Dostarcza również okazji do interakcji i poznania współpracowników na tym samym szczeblu oraz kadry wyższego szczebla z całego świata. Sesje szkoleniowe organizowane w ramach Grupy prowadzi ponad 150 zakontraktowanych szkoleniowców oferujących programy i dzielących się wiedzą oraz doświadczeniem. 150 specjalistów szkoli 6400 pracowników za pośrednictwem 13 programów globalnych. ...

 

POSZERZAMY TWOJE HORYZONTY

DOCENIAMY Twoją WARTOŚĆ

Lhoist to coś więcej niż firma składająca się z indywidualności. Jesteśmy globalnym zespołem i dużą rodziną. To przeświadczenie przekłada się na nacisk, który kładziemy na docenianie wartości, jaką wnosisz do działalności naszych klientów. Będziemy zachęcać Cię do dążenia ku doskonałości we wszystkim, co robisz. Nagrodzimy Cię za Twój wysiłek atrakcyjnym wynagrodzeniem określanym na podstawie Twoich osiągnięć oraz licznymi innymi interesującymi świadczeniami.

GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

Możliwości działania na poziomie międzynarodowym rozciągają się od jednorazowych projektów, przez pomoc w rozwiązywaniu pilnych problemów, po trwające dłużej zadania związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczenia. Okazje te są dostępne dla pracowników różnego szczebla. Funkcjami międzynarodowymi interesują się szczególnie pracownicy, którzy chcą poszerzyć w Lhoist swoje umiejętności globalnych liderów.

FUNKCJE MIĘDZYNARODOWE

Lhoist zaznacza światową obecność oraz promuje aktywne podejście do wspierania twórczej wymiany pomysłów i najlepszych praktyk dzielenia się wiedzą. Pomaga to wspierać globalny rozwój liderów oraz ekspertów wewnątrz firmy. Wspieramy pracowników szukających okazji do poszerzenia swojego doświadczenia w innych miejscach świata oraz w innych kulturach, oferując im udział w międzynarodowych projektach oraz możliwość objęcia międzynarodowych funkcji.