Strategia Lhoist Europa Centralna

Strategia Lhoist Europa Centralna składa się z siedmiu obszarów strategicznych, za które odpowiedzialni są członkowie Zespołu Planowania Strategicznego. Dzięki zastosowaniu podziału naszej działalności na różne obszary, możemy efektywniej analizować zmiany zachodzące w jej otoczeniu biznesowym i lepiej dostosowywać działania do warunków panujących np. w europejskiej gospodarce czy lokalnym rynku pracy. Dobre planowanie strategiczne, pozwala nam prowadzić jednocześnie wiele różnorodnych działań, których efektem jest zrównoważony rozwój LCE.
Każdy z obszarów skupia się na kilku kluczowych kwestiach, które definiowane są na zebraniach Zespołu Planowanie Strategicznego i aktualizowane. Oto 7 obszarów strategicznych Lhoist Europa Centralna wraz z najważniejszymi działaniami, które są obecnie podejmowane:

 1. Efektywność przemysłowa
  • zwiększenie wydajności oraz poprawa efektu ekologicznego
  • zmiana miksu paliwowego i piecowego
  • automatyzacja procesów oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej
 2. BHP
  • koncentrujemy się na zachowaniach ludzi w celu poprawy naszej kultury BHP
  • zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zapewnianie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i inwestowanie w nowe technologie
  • ścisła współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami, aby zostać liderem i wzorem w sprawach BHP
 3. Kultura organizacji LCE
  • wzmacnianie komunikacji wewnętrznej w Organizacji
  • budowanie trwałego zaangażowania Pracowników w proces podejmowania decyzji związanych z ich pracą
  • wspieranie rozwoju zawodowego Pracowników
 4. Odpowiednie portfolio produktów
  • badanie rynku
  • doradztwo techniczne celem doboru odpowiednich produktów do technologii już stosowanych lub projektowanych na przyszłość przez naszych odbiorców,
  • optymalizacja aktualnego portfolio produktów celem obniżenia kosztów produkcji
  • wprowadzanie, między innymi w oparciu o know-how Grupy, nowych produktów
  • przygotowywanie prognoz sprzedaży w perspektywie najbliższych 10 lat
 5. Orientacja na klienta
  • wysoka jakość procesu zarządzania sprzedażą (fakturowanie, planowanie, etc.)
  • wzmocnienie naszych usług CTS, czyli wsparcia technicznego klienta (z ang. Customer Technical Support
  • ulepszanie naszych działań przed i posprzedażowych w Internecie i w komunikacji z klientami (rozwój procesu sprzedaży w sieci oraz elektronicznej obsługi kupujących)
 6. Dobre relacje z otoczeniem biznesowym
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku LCE poprzez:
  • rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • prowadzenie aktywnego dialogu z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi
  • skupienie się na działaniach CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) związanych z poprawą jakości życia i dbaniem o środowisko naturalne
  • rozwój i promocja idei wolontariatu wśród Pracowników
 7. Zasoby mineralne
  • pełna kontrola bazy surowcowej
  • zrównoważone i zoptymalizowane zarządzanie zasobami przy wykorzystaniu nowoczesnego procesu planowania górniczego (Mine Planning)
  • prowadzenie projektów rozwojowych
  • kopalnia a otoczenie społeczne i przyrodnicze – zrównoważony wpływ na środowisko naturalne