Strategia Lhoist Europa Centralna

Strategia Lhoist Europa Centralna składa się z siedmiu obszarów strategicznych, za które odpowiedzialni są członkowie Zespołu Planowania Strategicznego. Dzięki zastosowaniu podziału naszej działalności na różne obszary, możemy efektywniej analizować zmiany zachodzące w jej otoczeniu biznesowym i lepiej dostosowywać działania do warunków panujących np. w europejskiej gospodarce czy lokalnym rynku pracy. Dobre planowanie strategiczne, pozwala nam prowadzić jednocześnie wiele różnorodnych działań, których efektem jest zrównoważony rozwój LCE. Każdy z obszarów skupia się na kilku kluczowych kwestiach, które definiowane są na zebraniach Zespołu Planowania Strategicznego i aktualizowane. Oto 7 obszarów strategicznych Lhoist Europa Centralna wraz z najważniejszymi działaniami, które są obecnie podejmowane:

 

 

 

Efektywność przemysłowa

 • zwiększenie wydajności oraz poprawa efektu ekologicznego,
 • zmiana miksu paliwowego i piecowego,
 • automatyzacja procesów oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej

BHP

 • koncentrujemy się na zachowaniach ludzi w celu poprawy naszej kultury BHP,
 • zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zapewnianie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i inwestowanie w nowe technologie,
 • ścisła współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami, aby zostać liderem i wzorem w sprawach BHP.

Kultura organizacji LCE

 • wzmacnianie komunikacji wewnętrznej w Organizacji,
 • budowanie trwałego zaangażowania Pracowników w proces podejmowania decyzji związanych z ich pracą,
 • wspieranie rozwoju zawodowego Pracowników.

Odpowiednie portfolio produktów

 • badanie rynku,
 • doradztwo techniczne celem doboru odpowiednich produktów do technologii już stosowanych lub projektowanych na przyszłość przez naszych odbiorców,
 • optymalizacja aktualnego portfolio produktów celem obniżenia kosztów produkcji,
 • wprowadzanie, między innymi w oparciu o know-how Grupy, nowych produktów,
 • przygotowywanie prognoz sprzedaży w perspektywie najbliższych 10 lat.

Orientacja na klienta

 • wysoka jakość procesu zarządzania sprzedażą (fakturowanie, planowanie, etc.),
 • wzmocnienie naszych usług CTS, czyli wsparcia technicznego klienta (z ang. Customer Technical Support,
 • ulepszanie naszych działań przed i posprzedażowych w Internecie i w komunikacji z klientami (rozwój procesu sprzedaży w sieci oraz elektronicznej obsługi kupujących).

Dobre relacje z otoczeniem biznesowym

 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku LCE poprzez:,
 • rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • prowadzenie aktywnego dialogu z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi,
 • skupienie się na działaniach CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) związanych z poprawą jakości życia i dbaniem o środowisko naturalne,
 • rozwój i promocja idei wolontariatu wśród Pracowników.

Zasoby mineralne

 • pełna kontrola bazy surowcowej
 • zrównoważone i zoptymalizowane zarządzanie zasobami przy wykorzystaniu nowoczesnego procesu planowania górniczego (Mine Planning)
 • prowadzenie projektów rozwojowych
 • kopalnia a otoczenie społeczne i przyrodnicze – zrównoważony wpływ na środowisko naturalne