Studenci i absolwenci

Lhoist chętnie inwestuje w przyszłość. Nie dotyczy to jedynie środowiska i starannego korzystania z zasobów naturalnych, lecz również naszych ludzi. Odwiedzając szkoły średnie, uczelnie i kampusy uniwersyteckie na całym świecie, zachęcamy studentów do poznania Lhoist oraz naszej branży. Nasze rozwiązania znajdują się wokół nas oraz pomagają podnosić komfort naszego życia. Oferujemy studentom możliwość zaangażowania się na różne sposoby.

PROGRAMY WAKACYJNE

Studenci mogą zrealizować u nas swoje programy wakacyjne. Oferujemy wyjątkowe wprowadzenie do zagadnień obróbki wapna, wapna palonego i minerałów, jak również ogólnie do świata pracy. Przypisane zadania mogą zostać rozszerzone w celu nabycia bardziej konkretnego doświadczenia.

PRAKTYKI

W ramach nauki odbywanej na uczelni wyższej oraz wymogów nałożonych przez instytucję edukacyjną Lhoist oferuje praktyki w wybranej dziedzinie studiów oraz naszej branży.

STAŻE

W Lhoist masz okazję nauczyć się konkretnych umiejętności praktycznych. Staż oferuje możliwość zdobycia bezpośredniego doświadczenia praktycznego w wybranej dziedzinie. Jeśli Ci się powiedzie, otrzymasz dyplom potwierdzający biegłość i umożliwiający wykorzystanie zdobytych umiejętności w kolejnym miejscu pracy. Staże są oferowane jedynie w niektórych krajach. Aby sprawdzić dostępność stażu w Twoim regionie, przeszukaj oferty pracy.

STUDENCI PODYPLOMOWI

Lhoist aktywnie zachęca do dalszego poznawania branży wapna i minerałów oraz metod ich produkcji i obróbki. W związku z tym wspieramy studentów podyplomowych (np. doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych) w obszarach badań, które wpływają na naszą działalność lub mają z nią związek. Wszystkie przekazywane nam do rozważenia projekty muszą być zatwierdzone przez macierzystą instytucję edukacyjną studenta.