Kategorie výrobků

Skupina Lhoist zpracovává širokou škálu výrobků různých frakcí pro nejrůznější aplikace. Výrobky se dělí do dvou základních kategorií: VÁPNO a MINERÁLY. V každé kategorii nabízíme též řešení uzpůsobená požadavkům zákazníků a speciální výrobky. Patří sem oxidy, hydráty, vápenné mléko, minerály a jinak ošetřené směsi určené pro použití v konkrétních aplikacích. 


 

Dvě hlavní kategorie

 

1. Vápno

1.1. Kalcinované výrobky – oxidy (pálené vápno a dolomitické vápno)

Kusové vápno: kalcinovaný výrobek s největší velikostí částic (obvykle 15–50/60 mm).

Drcený: kalcinovaný výrobek se střední velikostí zrn (obvykle 2–15 mm).

Jemné vápno: kalcinovaný výrobek s nejmenší velikostí zrn (obvykle 0–2 mm).

Mleté: práškový kalcinovaný výrobek, u něhož byla velikost zrn ještě snížena mletím.

1.2. Hydratované výrobky – hydroxidy

Hašené vápno a hašené dolomitické vápno: suchý prášek.

Vápenná kaše: hašené vápno ve formě pasty.

Vápenné mléko : suspenze hydroxidu vápenatého v nadbytku vody, jméno získala díky své bílé barvě.

 

2. Minerály

2.1. Uhličitany (vápenec a dolomit)

Drcené: hornina získaná v lomu, která prošla primárními a sekundárními drtiči s cílem zmenšit velikost kamenných bloků.

Mleté: drcený kámen, který prošel třetím redukčním procesem v drtiči a byl rozdrcen na písek různé zrnitosti.

Jemně mleté: mletý kámen, který prošel dalším redukčním procesem ve mlýně. Výsledkem je suchý prášek s částicemi o průměrné velikosti 3 mikrometry.

Granulované: lisováním nebo peletizací prášku je možno vytvořit hrubší materiál s lepšími vlastnostmi (např. porézností).

2.2. Jíl a kaoliny

Nadnášený: jíl mletý v mlýnu se vzduchovou cirkulací, jako je např. válcový mlýn (v Evropě kyvadlový mlýn).

Mechanicky sušený: drcený jíl, jehož vlhkost byla snížena z 18–20 % na asi 10–12 %. 

Drcený (někdy též zrněný): nesušené kusy jílu, jejichž velikost byla snížena z lomových kamenů na 25–50 mm.

Kaše: jíl vyráběný mícháním kusového jílu s dispergačními činidly. Dodává se v roztoku s konzistencí 62 % pevných částic.

 

Vlastnosti výrobků

Jednotlivé kategorie výrobků nabízí širokou škálu vlastností a lze je tedy používat v řadě různých aplikací. Tento výčet není vyčerpávající. Informace o výrazech a definicích použitých ve specifikacích naleznete v glosáři