Celulóza a papír

Pulp paper

Celulóza a papír

Vápno napomáhá při výrobě vysoce kvalitního silného i tenkého papíru. Používá se v mnoha papírových výrobcích, se kterými se setkáváme každý den – v dopisních papírech, tištěných časopisech, novinách atd. Vápno slouží jako plnivo a ochranná vrstva při výrobě celulózy a papíru, obzvláště pak při výrobě sráženého uhličitanu vápenatého (PCC). Náš výrobek Britelim® nabízí vynikající fyzikální a bělicí vlastnosti, které zajistí výrobu vysoce kvalitního papíru. Kaustifikace je třetí nejdůležitější aplikací vápna při výrobě papíru.

Při výrobě papíru je vždy nutno vyčistit odpadní vodu, procesní vodu a vodu určenou k recyklaci. Teprve poté lze tuto vodu znovu použít nebo vypustit.

Kaustifikace ve výrobě celulózy

Vápno se tradičně používá k regeneraci hydroxidu sodného (bílého louhu) z uhličitanu sodného (zeleného louhu), který zbývá z výroby sulfátové buničiny. Smícháním uhličitanu sodného s hašeným vápnem dojde chemickou reakcí ke vzniku uhličitanu vápenatého a hydroxidu sodného.

Bělení celulózy

Výrobek Britelim® optimalizuje v bělicím procesu alkalickou aktivaci peroxidu, která vede k řízenému rozpouštění. Bylo zjištěno, že k dosažení příslušné bělosti je třeba výrazně menší množství alkalického ekvivalentu. Důsledkem je snížení celkové spotřeby alkálií a emisí CO2.

Srážený uhličitan vápenatý (PCC)

Dodáváme vápno o vysoké čistotě a bělosti pro výrobu sráženého uhličitanu vápenatého (PCC). PCC se vyrábí řadou řízených chemických reakcí. Pálené vápno se mísí s vodou a vzniká vápenné mléko, do kterého se přidává plynný oxid uhličitý. Produktem výsledné reakce je velice jemný srážený uhličitan vápenatý (CaCO3). Tvar a velikost krystalů PCC se mění v závislosti na podmínkách srážení (teplota/koncentrace) během reakce. Toto na zakázku vyráběné plnivo se při výrobě papíru používá ke zvýšení jeho bělosti, neprůhlednosti, tloušťky a textury.