Sklo

Glass

Sklo

Sklo je ekologický výrobek používaný v oblasti stavebnictví, balení a technologií. Vyrábí se z křemičitého písku, sody a vápence anebo dolomitu. Oxidy těchto přírodních minerálů vytváří sklo, zpevňují ho a vylepšují jeho hlavní chemické a fyzikální vlastnosti

Vápenec a dolomit slouží jako modifikátory struktury skla a poskytují mu potřebný CaO. MgO z výrobků na bázi dolomitu nebo dolomitického vápna nabízí v průběhu tavení další výhody. Zajišťuje též vlastnosti jako je snížená viskozita taveniny, odstranění krystalizace a vyšší fyzická odolnost. Skupina Lhoist dodává sklářskému průmyslu příslušné výrobky na bázi čistého dolomitu a vápence. Vyznačují se velice konstantním chemickým složením a velikostí částic. Výrobky jsou prodávány pod značkou Visucal®. Tyto minerální látky, jejich oxidy a speciální výrobky s obsahem CaO slouží k výrobě různých typů skla. Další z našich výrobků na bázi vápna, Sorbacal®, je ideální pro použití v systémech na čištění kouřových plynů v zařízeních na výrobu skla.

Ploché sklo

Ploché sklo je mechanicky stabilní, a při manipulaci a řezání tedy minimálně praská. Obvykle se používá ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a při výrobě solární energie. Ploché sklo se vyrábí tzv. float procesem. Jako základní modifikátory mřížky skla slouží CaO a MgO a jejich funkci doplňuje až 5% podíl oxidu hořečnatého. Oxid hořečnatý je dodáván dolomitem a rozšiřuje rozsah teplot zpracování, snižuje tavicí teploty dávky a zlepšuje podmínky čeření. Dolomit slouží jako stabilizátor, který přispívá k hladkému a bezpečnému procesu výroby plochého skla. Zlepšuje též obecnou odolnost skla vůči působení přírodních či chemických látek. Společnost Lhoist patří mezi významné dodavatele vápence a dolomitu pro výrobu plochého skla. Naše výrobky dodáváme společnostem AGC, Euroglas, Guardian.

Obalové sklo

Obalové sklo se využívá v průmyslu i v každodenním životě např. ve formě nádobek na potraviny, léky či kosmetické přípravky, lahví na vodu či víno nebo sklenic, ze kterých pijeme.

Třemi hlavními složkami tohoto typu skla jsou vápenec, oxid křemičitý a soda. Konzistentní kvalitu zajišťuje regulovaný obsah oxidu železitého a přesná granulometrie vápencového výrobku. Přidáním přesného množství dolomitu dojde k potlačení krystalizace, snížení spotřeby sody a ke zlepšení podmínek čeření. Dolomit je zdrojem vápníku a hořčíku a slouží též jako stabilizátor a tavicí přísada. Našimi významnými odběrateli vápence a dolomitu na výrobu obalového skla jsou společnosti O-I, Vetropack, Stolzle Union, Crystalex CZ a další.

Kontinuální skelná vlákna

Kontinuální skelná vlákna se zpracovávají na jiné výrobky, obvykle využívané při zpevňování kompozitních materiálů (např. pryskyřice tvrditelné teplem a termoplasty). Výroba kontinuálních skelných vláken vyžaduje vlákna o stálé a velice vysoké kvalitě a homogenní sklo vyrobené z velice homogenních a čistých surovin. Mezi standardní suroviny pro výrobu skelných vláken z E-skla a chemicky odolného skla (ECR) patří jemně mletý vápenec, dolomit a speciální jemně mleté vápno. Jemně mletý CaO je ideální pro tavicí pece, které musí být schopny zvyšovat kapacitu nebo na které se vztahují energetická omezení. U plně elektrických pecí brání výrobky z páleného a dolomitického vápna tvorbě CO2 na izolačních vrstvách a pronikání tepla vrstvou kmene. Naše kaolinové výrobky se též používají ve skelné vatě jako zdroj oxidu hlinitého. Významnými odběrateli výrobku Visucal® jsou společnosti Johns Manville Trnava a DBW Neuhausen.

Skelná vlákna pro izolace

Skelná, minerální a kamenná vata jsou považovány za bezpečné, ohnivzdorné a přizpůsobivé izolační materiály, které spoří energii (při chlazení i vytápění) a chrání před hlukem. Tento typ izolace se skládá převážně z křemičitého písku a skleněných střepů. Skelná vata se vyrábí buď foukáním vzduchu pod vysokým tlakem skrz proud roztaveného skla, nebo namotáváním vláken podobným způsobem, jako se namotává cukrová vata. Vápenec a dolomit jsou zdrojem CaO a/nebo MgO, které upravují chemické složení i tavicí a fyzikální vlastnosti. Naše dolomitická vápna, dolomity a vápence s vysokým obsahem vápníku slouží též jako struskotvorné přísady a stabilizační činidla. Oxidy kovů alkalických zemin CaO a MgO zvyšují povrchové napětí skla, a mají tak kladný vliv na výslednou skelnou vatu. Společnost Lhoist je dodavatelem dolomitu pro výrobu skelných vláken ve společnosti Knauf Insulation.

 

Technické sklo

Výrazem „technické sklo“ označujeme výrobky, jako je např. sklo pro televizní obrazovky a počítačové monitory, osvětlovací sklo (zářivky a žárovky), optické sklo, laboratorní a technické skleněné předměty, borokřemičité a keramické sklo (nádobí a předměty pro použití ve vysokých teplotách v domácnostech) a sklo pro elektronický průmysl (panely LCD). CaO a MgO hrají malou, ale přesto důležitou roli při použití jiných sklotvorných oxidů (bor, oxid hlinitý atd.). Poskytujeme kvalitní, konzistentní a homogenní vápenec a dolomit pod značkou Visucal®, který pomáhá zajistit výrobu vysoce kvalitního technického skla (chytré telefony, televize, tablety atd.).