Stavební materiály

Stavební materiály

V celé historii využívali stavitelé pojivosti vápna k výstavbě různých typů objektů – chrámů ve starověkém Římě, hradů, katedrál či mostů. I v dnešní době jsou malty na bázi vápna stále součástí zdiva a omítkových směsí na fasády budov. Vápno se používá i v moderních stavebních materiálech, jako jsou pórobeton a vápenopískové cihly. Tyto materiály mají skvělé tepelně-izolační, zvukově-izolační a ohnivzdorné vlastnosti a snadno se s nimi pracuje, díky čemuž jsou velice oblíbené. Vápenec a jíl jsou důležitými složkami výrobků pro stavebnictví. Skupina Lhoist nabízí široký sortiment kameniva a drcených a mletých minerálů se speciálním složením, používaná jako plniva

Tradical® je globální značka Skupiny Lhoist pro stavební výrobky a služby.

Malty a omítky

Součástí výstavby zdí je pokládání a upevňování cihel a bloků. Zdi musí být schopné odolávat zatížení, deformacím způsobeným klimatickými podmínkami, vibracím atd. Výrobek Tradical® zajišťuje, aby malty, omítky a sádrové omítky tlumily deformace nosných konstrukcí. Zlepšuje též jejich dlouhodobé vlastnosti a zajišťuje následující způsoby ochrany:

 • toleranci změn teploty,
 • odolnost vůči znečištění ovzduší a vodě,
 • zachování hydrofobních vlastností,
 • zajištění paropropustnosti.

Díky výtečné zpracovatelnosti je aplikace zcela jednoduchá. Prodloužená doba použitelnosti zajišťuje flexibilitu aplikace a minimalizuje plýtvání.

Kombinací výrobku Tradical® H na bázi hašeného vápna a kyseliny vinné lze cenově dostupným způsobem regulovat reaktivitu a rychlost tuhnutí energosádrovce. Jedná se o jediný způsob zpracování sádrovce pro moderní omítky a malty.

Ozdobné povrchy vytvořené s pomocí výrobků Tradical® jsou atraktivní, odolné a snadno se udržují. Povrchy jsou přirozeně jemné a poutavé, což budovu odliší od ostatních. Výrobky jsou též antialergické. Nabízí neomezené množství barevných variací.

Vápenopískové cihly (VPC)

Vyrábíme speciální typ vápna určeného pro vápenopískové cihly, díky kterému se s těmito cihlami obzvláště snadno pracuje. Používáme pouze přírodní suroviny. V lisech se vytvaruje směs „přírodního“ vápna , písku a vody. Hmota se pak vytvrzuje v autoklávech pod tlakem páry při teplotách mezi 160 a 200 °C. Pevnost v tlaku a schopnost odolávat vysoké zátěži cihlám dodává reakce vápna a křemenného písku. Vápenopískové cihly mají též dobré zvukově-izolační vlastnosti.

Pórobeton (AAC)

Pórobeton se vyrábí z vápna, cementu, písku, sádrovce a vody. Tyto složky se homogenizují a přidá se hliníkový prášek. Reakcí hliníku v zásaditém prostředí vytváří plyny, které slouží k vylehčení hmoty. Vzniká porézní hmota , která se řeže dráty a vytvrzuje v autoklávech. Pórobeton je lehký stavební materiál, který se snadno používá. Nabízí skvělé ohnivzdorné vlastnosti a vykazuje vysoké tepelně-izolační účinky.

Vyrábíme vápno s přesnými křivkami reaktivity, které vyhovují surovinám a procesům vyžadovaným při výrobě pórobetonu.

Hliněné cihly a střešní tašky

Vápenec se používá při výrobě hliněné hmoty například pro cihly a dlaždice. Reguluje oxidaci a umožňuje drobné změny barev a barevných vzorů.   

Obkladačky, dlaždice, sanitární keramika

Dodáváme minerály nezbytné pro výrobu keramiky včetně sanitární keramiky, keramických podlahových a obkládacích dlaždic, porcelánových sošek a dalších pálených keramických výrobků. Jednou ze dvou nejvýznamnějších složek keramické hmoty je plastický jíl. Hraje v ní důležitou roli při utváření její „pevnosti v syrovém stavu“ či „tvárnosti“. Slouží též k pojení dalších složek a usnadňuje vypalování v peci. Vápenec se používá jako tavicí přísada a v určitých keramických aplikacích zajišťuje poréznost (např. při výrobě obkládacích dlaždic).     

Cement a beton (kameniva a plniva)

Naše výrobkové portfolio zahrnuje širokou škálu kameniv a mletých minerálů. Vyvinuli jsme speciální vápencová plniva, která lze používat jako certifikovaná plniva. Tato plniva zlepšují vlastnosti cementu a popílku v, prefabrikovaném betonu i transportbetonu. Přispíváme tedy k vývoji ergonomických betonů, které eliminují vibrace a hluk. Naše čisté minerály nabízí jedinečnou konzistenci barev i tvarů. Stavební výrobky Tradical® jsou široce dostupné a lze je použít jako aditiva do cementu k regulaci rychlosti tuhnutí a kvality betonu.

Cementovláknité desky

Vápenec slouží jako plnivo v cementovláknitých deskách. Dodává konečnému výrobku tuhost a pevnost a mnoho kvalitních výrobců jej používá namísto abrazivnějších plniv na bázi oxidu křemičitého. Během výroby a montáže pomáhá bránit vzniku nepříjemného křemenného prachu.

roof_insolation.jpg

Izolační materiály

Vyvíjíme speciální ekologická pojiva pro moderní aplikace, a reagujeme tak na potíže, kterým naše společnost čelí. Tradical® Hemcrete® je jedinečný, vysoce udržitelný stavební výrobek, jehož význam se bude v budoucnosti udržitelných budov ještě zvyšovat, protože:

 • slouží k výstavbě izolačních stěn a izolačních vrstev v podlahách a střechách,
 • zachytává oxid uhličitý (CO2),
 • jedná se o šetrný, udržitelný a komerčně úspěšný materiál za velice příznivou cenu,
 • materiál přirozeně dýchá, takže je velice vhodný pro renovační a restaurační projekty. 

Náš biokompozitní stavební materiál, který obsahuje pojiva Tradical® a např. konopné pazdeří, zajišťuje jedinečné tepelné vlastnosti vhodné k vytvoření zdravých životních a pracovních podmínek

lui_9752.jpg

Restaurování historických budov

Hašené vápno je ideálním materiálem při restaurování historických budov, protože jej používali i naši předkové. Jeho odolnost vůči stárnutí vidíme na stavbách po celém světě.

 • Aktivní vápno absorbuje oxid uhličitý (CO2) obsažený v okolním vzduchu a navrací se do svého původního stabilního krystalického stavu ve formě CaCO3.
 • Jeho kompatibilita se stávajícími materiály je zcela zásadní pro délku životnosti výsledných renovačních prací.
 • Malty a omítky obsahující vápno jsou pružné, což snižuje nebezpečí praskání zděných bloků.
 • Chrání ale původní stavbu před smykovými silami a poškozením.

Skupina Lhoist zavedla průmyslovou výrobu vápenných kaší průvodně používaných v tradičních aplikacích. Tradical® SLS 45 je ideální pro využití při restauračních projektech, protože se snadno skladuje a lze jej okamžitě používat.

paint_sls45.jpg

Barvy

Skupina Lhoist zavedla průmyslovou výrobu vysoce koncentrovaného vápenného mléka, které si zachovává všechny výhody původní vápenné kaše, čímž odstraňuje významné rozdíly v kvalitě, ke kterým docházelo dříve. Tradical® SLS45 NP je surovina určená k přípravě barev. Neobsahuje polymery, a je tedy ideální pro barvy s čistě minerálním složením. Jeho použitím nevznikají žádné emise. Díky hodnotě pH vyšší než 12 brání množení bakterií a růstu plísní a hub, aniž by bylo třeba přidávat chemické biocidy.

Tradical® SLS45 NP představuje novou generaci průmyslové vápenné kaše pro historické i moderní stavby.

Asfalt ve střešních krytinách

Vápenec slouží jako plnivo při výrobě asfaltových střešních šindelů s jádrem ze skelných vláken nebo z organických materiálů. Konzistentní chemické složení s vysokým obsahem vápníku je u konečného výrobku nutné k dosažení správné odolnosti proti přetržení. Přítomnost hořčíku nebo oxidu křemičitého je považována za negativum. Velikost zrn je přísně regulována tak, aby bylo dosaženo stabilní viskozity a dobrých mechanických parametrů. Povrchové vlastnosti zrn jsou též důležité, protože je nutno zajistit, aby plnivo nevstřebávalo těkavé oleje, a nedocházelo tak ke změně viskozity.

Naše plniva jsou prokazatelně velice prospěšná a v průmyslu se používají již více než 50 let. Zrna vápence získaná z vybraných ložisek a vyrobené v rámci důsledně kontrolovaného procesu zajišťují skvělé pojicí a krycí vlastnosti. Vlastníme několik patentů na moderní granuláty a plniva do střešních krytin.