Stavební materiály

Stavební materiály

V celé historii využívali stavitelé pojivosti vápna k výstavbě různých typů objektů – chrámů ve starověkém Římě, hradů, katedrál či mostů. I v dnešní době jsou malty na bázi vápna stále součástí zdiva a omítkových směsí. Vápno se používá i v moderních stavebních materiálech, jako jsou pórobeton a vápenopískové cihly. Tyto materiály mají skvělé tepelně-izolační, zvukově-izolační a ohnivzdorné vlastnosti a snadno se s nimi pracuje, díky čemuž jsou velice oblíbené. Vápenec a jíl jsou důležitými složkami výrobků pro stavebnictví. Skupina Lhoist nabízí široký sortiment kameniva, drcených a mletých minerálů se speciálním složením jako plniva.

Tradical® je globální značka Skupiny Lhoist pro stavební výrobky a služby.

Malty a omítky

Součástí výstavby zdí je kladení a vazba cihel a bloků. Zdi musí být schopné odolávat zatížení, deformacím způsobeným klimatickými podmínkami, vibracím atd. Přítomnost vápna v maltách a omítkách zajišťuje zachování jejich hydrofobních vlastností a paropropustnosti.

Díky výtečné zpracovatelnosti je aplikace zcela jednoduchá. Prodloužená doba použitelnosti zajišťuje flexibilitu aplikace a minimalizuje plýtvání.

Kombinací výrobku Tradical® H na bázi hašeného vápna a kyseliny vinné lze cenově dostupným způsobem regulovat reaktivitu a rychlost tuhnutí energosádrovce. Jedná se o jediný způsob zpracování sádrovce pro moderní omítky a malty.

Ozdobné povrchy vytvořené s pomocí výrobků Tradical® jsou atraktivní, odolné a snadno se udržují. Povrchy jsou přirozeně jemné a poutavé, což budovu odliší od ostatních. Výrobky jsou též antialergické. Nabízí neomezené množství barevných variací.

Vápenopískové cihly (VPC)

Vyrábíme speciální typ vápna určeného pro vápenopískové cihly, pro jejichž výrobu se používají pouze přírodní suroviny. V lisech se vytvaruje směs „přírodního“ vápna , písku a vody. Hmota se pak vytvrzuje v autoklávech pod tlakem páry při teplotách mezi 160 a 200 °C. Pevnost v tlaku a schopnost odolávat vysoké zátěži cihlám dodává reakce vápna a křemenného písku. Vápenopískové cihly mají též dobré zvukově-izolační vlastnosti.

Pórobeton (AAC)

Pórobeton se vyrábí z vápna, cementu, písku, sádrovce a vody. Po homogenizaci těchto složek se přidává hliníkový prášek. Reakce hliníku v zásaditém prostředí vytváří plyny, které slouží k vylehčení hmoty. Vzniká porézní hmota, která se řeže dráty a vytvrzuje v autoklávech. Pórobeton je lehký stavební materiál, který se snadno používá. Nabízí skvělé ohnivzdorné vlastnosti a vykazuje vysoké tepelně-izolační účinky.

Vyrábíme vápno s přesnými křivkami reaktivity, které vyhovují surovinám a procesům vyžadovaným při výrobě pórobetonu.

Keramické cihly a střešní tašky

Vápenec se používá při výrobě keramické hmoty například pro cihly a tašky. Reguluje oxidaci a umožňuje drobné změny barev a barevných vzorů.   

Obkladačky, dlaždice, sanitární keramika

Dodáváme minerály nezbytné pro výrobu keramiky včetně sanitární keramiky, keramických podlahových dlaždic a obkladaček, porcelánových sošek a dalších pálených keramických výrobků. Vápenec se používá jako tavicí přísada a v určitých keramických aplikacích zajišťuje poréznost (např. při výrobě obkladaček).     

Cement a beton (kameniva a plniva)

Naše výrobkové portfolio zahrnuje širokou škálu kameniv a mletých minerálů. Vyvinuli jsme speciální vápencové výrobky, které lze používat jako certifikovaná plniva. Zlepšují vlastnosti cementu a popílku v prefabrikovaném betonu i transportbetonu. Naše čisté minerály nabízí jedinečnou konzistenci barev i tvarů. Stavební výrobky Tradical® jsou široce dostupné a lze je použít jako aditiva do cementu k regulaci rychlosti tuhnutí a kvality betonu.

Cementovláknité desky

Vápenec slouží jako plnivo v cementovláknitých deskách. Dodává konečnému výrobku tuhost a pevnost a mnoho kvalitních výrobců jej používá namísto abrazivnějších plniv na bázi oxidu křemičitého. Během výroby a montáže pomáhá bránit vzniku nepříjemného křemenného prachu.

roof_insolation.jpg

Izolační materiály

Vyvíjíme speciální ekologická pojiva pro moderní aplikace a reagujeme tak na potíže, kterým naše společnost čelí. Tradical® Hemcrete® je jedinečný, vysoce udržitelný stavební výrobek. Jeho význam se bude v budoucnosti udržitelných budov ještě zvyšovat, protože:

  • slouží k výstavbě výplňových stěn a izolačních vrstev v podlahách a střechách,
  • zachytává oxid uhličitý (CO2),
  • jedná se o šetrný, udržitelný a komerčně úspěšný materiál za velice příznivou cenu,
  • materiál přirozeně dýchá, takže je velice vhodný pro renovační a restaurační projekty. 

Náš biokompozitní stavební materiál, který obsahuje pojiva Tradical® a např. konopné pazdeří, zajišťuje jedinečné tepelné vlastnosti vhodné k vytvoření zdravých životních a pracovních podmínek

lui_9752.jpg

Restaurování historických budov

Hašené vápno je ideálním materiálem při restaurování historických budov, protože jej používali i naši předkové. Jeho odolnost vůči stárnutí vidíme na stavbách po celém světě.

  • Vápenný hydrát absorbuje oxid uhličitý (CO2) obsažený v okolním vzduchu a navrací se do svého původního stabilního krystalického stavu ve formě CaCO3.
  • Jeho kompatibilita se stávajícími materiály je zcela zásadní pro délku životnosti výsledných renovačních prací.
  • Malty a omítky obsahující vápno jsou pružné, což snižuje nebezpečí praskání zděných bloků.

Skupina Lhoist zavedla průmyslovou výrobu vápenných kaší původně používaných v tradičních aplikacích. Tradical® SLS 45 je ideální pro využití při restauračních projektech, protože se snadno skladuje a lze jej okamžitě používat.

paint_sls45.jpg

Barvy

Skupina Lhoist zavedla průmyslovou výrobu vysoce koncentrovaného vápenného mléka, které si zachovává všechny výhody původní vápenné kaše, čímž odstraňuje významné rozdíly v kvalitě, ke kterým docházelo dříve. Tradical® SLS45 NP je surovina určená k přípravě barev. Neobsahuje polymery, a je tedy ideální pro barvy s čistě minerálním složením. Jeho použitím nevznikají žádné emise. Díky hodnotě pH vyšší než 12 brání množení bakterií a růstu plísní a hub, aniž by bylo třeba přidávat chemické biocidy.

Tradical® SLS45 NP představuje novou generaci průmyslové vápenné kaše pro historické i moderní stavby.

Asfalt ve střešních krytinách

Vápenec slouží jako plnivo při výrobě asfaltových střešních šindelů s jádrem ze skelných vláken nebo z organických materiálů. Konzistentní chemické složení s vysokým obsahem vápníku je u konečného výrobku nutné k dosažení správné odolnosti proti přetržení. Přítomnost hořčíku nebo oxidu křemičitého je považována za negativum. Velikost zrn je přísně regulována tak, aby bylo dosaženo stabilní viskozity a dobrých mechanických parametrů. Povrchové vlastnosti zrn jsou též důležité, protože je nutno zajistit, aby plnivo nevstřebávalo těkavé oleje, a nedocházelo tak ke změně viskozity.

Naše plniva jsou prokazatelně velice prospěšná a v průmyslu se používají již více než 50 let. Zrna vápence získaná z vybraných ložisek a vyrobené v rámci důsledně kontrolovaného procesu zajišťují skvělé pojicí a krycí vlastnosti. Vlastníme několik patentů na moderní granuláty a plniva do střešních krytin.