Kalk door de geschiedenis heen

Niemand weet precies wanneer de mens voor het eerst kalk ontdekte. Misschien gebruikten de vroege bewoners van onze planeet kalksteen om hun vuur te beschermen. Het vuur verwarmde de stenen, waardoor de eerste ongebluste kalk werd gemaakt. Tijdens een regenbui reageerde de ongebluste kalk tot gebluste kalk dat vervolgens reageerde met het as en het zand rondom de vuurplaats. Hierbij ontstond de eerste mortel. Fundamenten in Oost-Turkije tonen aan dat kalkmortel al 14.000 jaar geleden werd gebruikt. En nog langer geleden: in de grotten van Lascaux in Frankrijk zijn fresco's te zien van natuurlijke ijzerertspigmenten die op de vochtige grotmuren met een hoge calciumgehalte (kalksteen) zijn aangebracht, wel zo'n 16.000 jaar geleden. 


Belangrijke data bij het gebruik van kalk

ca. 7500 v. Chr.

De oude volkeren in het gebied dat nu Jordanië heet, maakten een muurpleister van kalk en gebroken kalksteen om muren, vloeren en haarden in hun huizen te bedekken.

ca. 3000 v. Chr.

De Egyptenaren kleurden hun huid met kalk en bouwden één van de wereldwonderen van kalksteen: de Piramide van Cheops van 137 m hoog.

ca. 2800 v. Chr. - c. 1000

De Kelten bemestten velden met kalk. Kalk werd gebruikt in Griekse fresco's.

ca. 500 v. Chr.

De Chinezen bouwden de 2.500 km lange Chinese Muur op een met met kalk gestabiliseerde grond en gebruikten kalkmortel voor het metselen van de stenen.

ca. 753 v. Chr. - 535

Romeinse fresco's en gebouwen bevatten verschillende kalkkleuren. Vrouwen kleurden hun haar met een lichtrode gloed met ongebluste kalk.

ca. 400 - c. 1100

Alchemisten ontdekten de bijtende eigenschappen van ongebluste kalk en creërden zeep op basis van as van hout. Het Lhoist-logo verwijst naar het alchemistische symbool voor kalk.

ca. 1300 - c. 1800

Kalk werd in heel Europa gebruikt als muurpleister en verfdecoratie en diende als het belangrijkste bouwmateriaal voor huizen.

 

14e en 15e eeuw

In het zuidoosten van Engeland brachten ambachtslieden decoratieve kalkpleister aan op de buitenzijde van houtwerkgebouwen. Tijdens de Renaissance werd kalk opnieuw populair in de beeldhouw- en schilderkunst.

16e eeuw

Het gebruik van kalk ging hand in hand met nieuwe uitvindingen, vooral in de bouw waar nieuwe vormen van constructies en afwerkingen werden ontwikkeld.

17e eeuw

De Scagliola-techniek kwam in de mode als een goede vervanging voor de kostbare marmeren mozaïeken. Deze bestond uit een mengsel van pigment met kalkstof, marmer of andere deeltjes. Het werd ook gebruikt voor het vervaardigen van gevels voor gebouwen, zuilen van stucwerk, beeldhouwwerken en andere architectonische elementen die op marmer lijken.

18e& 19e eeuw

Black en Lavoisier beschrijven de chemische reactie van kalk. Debray en Lechatelier ontdekken andere eigenschappen en toepassingen. Kalksteen werd bijvoorbeeld voor het eerst toegevoegd als ingrediënt van tandpasta.

20e en 21e eeuw

Innovaties door een snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën, verbreedde de toepassingsmogelijkheden van kalk. Tegenwoordig komen we kalk of de resultaten van een behandeling met kalk in één of andere vorm ongeveer iedere minuut van de dag tegen.

Hoe werd de kalk verwerkt?

Tegenwoordig maakt de kalkindustrie gebruik van de meest moderne en beste technologieën om het energieverbruik te beperken, de emissienormen na te leven en te voldoen aan de vele kwaliteitseisen van de verschillende markten.  

De video laat een traditionele kalkoven zien en de manier waarop deze door mensen uit het dorp vroeger werd bediend. Deze traditionele manier van produceren komt nog zelden voor, maar is in bepaalde landen nog wel te bewonderen. Alle productiestappen werden handmatig uitgevoerd; het sorteren van de steen, het laden van de oven, het toevoegen van brandstof en het lossen van de kalk, altijd naar lokale behoeften. De productie was geen continu proces, maar vond batchgewijs plaats. Zoals u kunt zien, was het enorm moeilijk om kalk op een veilige manier te produceren, zonder de atmosfeer te verontreinigen en met een minimale stabiele kwaliteit. De kalkindustrie heeft enorme vooruitgang geboekt op alle gebieden tijdens de afgelopen eeuw.

In de jaren 1870 en 1880 werden efficiëntere ovens gebouwd die een constante aanvoer van brandstoffen konden verwerken. Deze produceerden kluitkalk. De verwerking van kalk is steeds efficiënter geworden, met steeds nieuwe manieren om het brandstofverbruik te verlagen en beter gebruik te maken van de reserves. Dit proces gaat nog steeds door. Lhoist is sterk betrokken op sectorniveau bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe technologieën en processen, vooral waar deze kunnen helpen bij het beperken van de milieubelasting door onze industrie.

 

Old-lime-kiln-Web

Old lime kiln web