MARKTEN & APPLICATIES

Rookgasbehandeling

Bij afvalverbranding en vele andere industriële processen komen rookgassen vrij. Deze bevatten vaak verontreinigende stoffen zoals zwaveloxiden. Kalk, gebluste kalk en op kalksteen gebaseerde producten zijn zeer efficiënte reagentia voor het afvangen van verontreinigende stoffen. Gemengd met andere componenten verwijderen ze ook zogenaamde microverontreinigingen.

Waterzuivering

Producten op basis van kalk en dolomiet worden gebruikt in verschillende stadia van de zuivering van water, afvalwater en slib.
water drop

Landbouw

De bodemverbeteraars van Lhoist verlagen de pH-waarde van de bodem en verbeteren de kwaliteit van het akkerland. Het resultaat is een hogere opbrengst per hectare en een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen

Staal

Onze producten en mineralen op basis van calcium en magnesium worden tijdens het hele ijzer- en staalproductieproces gebruikt als bindmiddel of vloeimiddel om slakken te vormen.
Metallurgical engineering at manufactory of steel plant

Glas

Glas is een materiaal dat zowel oud als modern is. Het heeft een breed scala aan toepassingen, zowel in het dagelijks leven als in hoogtechnologische producten. Naast de primaire grondstoffen spelen ook bewerkte en teruggewonnen stukken glas (glasscherven) een belangrijke rol bij de productie van glas.
Glass wall at Limelette office

Wegenbouw en civiele bouwkunde

Kalk verbetert de verwerkbaarheid en mechanische prestaties van bodems voor spoorwegen, wegen, snelwegen, waterbouwkundige werken, luchthavens en industriële platformen. Gebluste kalk draagt bij tot de duurzaamheid van alle asfaltstructuren zoals wegen, snelwegen, trottoirs, enz.
New road construction

Bouwmaterialen

Kalksteen en klei zijn belangrijke bestanddelen van bouw- en constructieproducten. Lhoist biedt een groot assortiment aan aggregaten en gemalen mineralen speciaal samengesteld om gebruikt te worden als vulstoffen en versnijders.
designer & end-user

Pulp en Papier

Kalk wordt gebruikt in talrijke toepassingen in de pulp- en papierindustrie.
paper and pulp mill

Metallurgische verwerking van non-ferrometalen

Kalkproducten spelen een sleutelrol bij de extractie en de terugwinning van non-ferro grondstoffen, zoals onder meer koper, goud, aluminiumoxide en lithium. Lhoist heeft een breed scala aan kalkproducten met de juiste zuiverheid en reactiviteit voor procesoptimalisatie en metaalterugwinning.
banner non ferrous

Chemicaliën

Onze producten op kalk- en dolomietbasis en onze mineralen worden toegepast als vulstof, een neutralisatiemiddel, of als een chemisch reagens bij de productie van veel organische en anorganische chemische stoffen.
Labo Water Sludge_test-tube

Vuurvaste materialen

Onze producten van gebrande dolomiet beschermen thermische installaties (ovens, convertors, elektrische boogovens, enz.) tijdens de thermische processen die gebruikt worden in de ijzer- & staal-, glas-, cement- en keramische industrie. Sinterdolomiet is een grondstof voor vuurvaste bakstenen en mortels.
workers in a kiln