Rook gas behandeling

Bij afvalverbranding en vele andere industriële processen komen rookgassen vrij. Deze bevatten vaak verontreinigende stoffen zoals zwaveloxiden (SO2 + SO3), zoutzuur (HCl), fluorwaterstofzuur (HF) alsook zware metalen, dioxines en furanen. Kalk, gebluste kalk en op kalksteen gebaseerde producten zijn zeer efficiënte reagentia voor het afvangen van verontreinigende stoffen. Gemengd met andere componenten verwijderen ze ook zogenaamde microverontreinigingen. 

Green factory in the middle of the fields

Proces

Rookgasbehandelingsprocessen (flue gas treatment - FGT) variëren van industrie tot industrie, afhankelijk van de te behandelen verontreinigende stoffen.

meer
coal plant

Verontreinigende stoffen

Bij veel industriële processen komen rookgassen vrij die verontreinigende stoffen bevatten die een nadelige invloed kunnen hebben op mens en milieu. Wij bieden kosteneffectieve oplossingen voor het afvangen en neutraliseren ervan. 

Meer