Wegenbouw en civiele bouwkunde

Wegenbouw en civieltechnische toepassingen

Kalk verbetert de verwerkbaarheid en mechanische prestaties van bodems voor spoorwegen, wegen, snelwegen, waterbouwkundige werken, luchthavens en industriële platformen. Gebluste kalk draagt bij tot de duurzaamheid van alle asfaltstructuren zoals wegen, snelwegen, trottoirs, enz. 

civil engineering works for the creation of a new road
treatment of the soil in a field by a tractor

Kalk voor grondwerkzaamheden

In aanwezigheid van water hydrateert ongebluste kalk spontaan tot calciumhydroxide. De hitte die bij deze reactie vrijkomt, droogt vochtige grond snel uit. Kalk lost ook de kleiachtige deeltjes in de bodem op in hun bestanddelen en vormt puzzolaancement door calcium te combineren met kiezelzuur en aluminiumoxide uit klei.  

Plus

Hydraulische wegenbinders

Onze ongebluste kalkproducten verbeteren op lange termijn de mechanische prestaties van de bodem en verhogen de weerstand tegen verkeer en slechte weersomstandigheden. Ze bevorderen een doeltreffend gebruik op locatie, zodat u ophogingen, platformen en verhardingslagen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, opslagplaatsen, enz. kunt aanleggen met gebruikmaking van plaatselijke grond tegen lage financiële en milieukosten. 

Digging drains to prevent flooding

Greppels

Bij grondwerkzaamheden, het graven van greppels en afgravingen bij wegwerkzaamheden, komen afval of aggregaten vrij die vaak worden gestort. Milieuvoorschriften en kostendruk trachten het storten en het daarmee gepaard gaande zware vrachtwagenverkeer te beperken. Lhoist heeft oplossingen ontwikkeld om het hergebruik van afgegraven grond op locatie mogelijk te maken, door deze geschikt te maken als aanvulgrond of voor wegenbouw. 

Yellow excavator shovel digging pit in ground

Recycling

Kalk verbetert ongeschikte en heterogene bijproducten van afgravingen. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om greppels aan te vullen en bij andere stedelijke afgravingen. Het proces kan op locatie worden uitgevoerd, in de buurt van de site of in een centrale installatie, waardoor de hulpbronnen efficiënter worden gebruikt.  

Om het gebruik van kalk te optimaliseren en recycling te vergemakkelijken, maakt een eigen door Lhoist ontwikkeld systeem op locatie het mogelijk om kalk vanuit big bags/super sacks in een zeefbak te doseren. 

pile of pebbles - Jemelle

Verbeteringen van aggregaten

Onze producten verbeteren aggregaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een droge techniek in de plaats van een wasbehandeling (met alle bijkomende nadelen). 

Sommige ontgonnen materialen en/of gerecyclede producten bevatten waardevolle aggregaten die echter moeilijk te scheiden zijn met een maalmachine/zeef vanwege hun extreem plakkerige kleigehalte. Daarom worden ze in het primaire breekstadium verwijderd. De verwerkbaarheid van dergelijke materialen met kleiklonten is beperkt mogelijk en is nog moeilijker in natte omstandigheden.  

The construction of the subway tunnel

Tunnels

In de tunnelbouw verbetert gebluste kalk de reologie van mortels als aanvulling op de kalk die als vulstof wordt gebruikt. Hierdoor zijn minder dure speciale organische additieven nodig en worden de kosten van de formulering van de mortels verlaagd. Gebluste kalk creëert ook bindmiddelen voor injectiewerken. 

Baggerspecie 

Ongebluste kalk droogt de boorspoeling uit die bij het afgraven wordt gebruikt, waardoor deze gemakkelijker te verwerken is. Het verbetert zachte bodems, vermindert zettingen en verhoogt de stabiliteit. 

De synergie tussen klei en kalk biedt recyclingmogelijkheden. 

water point in the middle of a quarry

Waterwerken

Onze op kalk gebaseerd producten voor waterwerken, zoals dijken en dammen, heeft bewezen beter bestand te zijn tegen erosie, terwijl de doorlaatbaarheid van de bodem behouden blijft. De verbeterde werkbaarheid en mechanische stabiliteit van natte en klei-achtige behandelde bodems dragen bij tot een vermindering van de financiële en milieukosten. 

Landschapsarchitectuur (waterbouw)

Bij Lhoist produceren we in veel van onze groeven grote steenformaten die voor decoratie worden gebruikt. In de waterbouw voorkomen deze blokken erosie van rivieroevers en het buiten de oevers treden van meren. 

Close-up asphalt at the road under construction

Asfalt

Als wegbeheerder of professional in de bestratingsindustrie bent u altijd op zoek naar nieuwe duurzame en kosteneffectieve technieken om wegen en trottoirs aan te leggen. Lhoist heeft een gamma producten voor warm en koud gemengd asfalt die kunnen worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van wegen. 

Op maat gemaakte mengsels met vulstoffen zijn eveneens beschikbaar. Deze vereisen geen aanpassing van de doseerinstallatie bij de klant. Het resultaat is een verbetering van de asfaltkwaliteit in termen van weerstand tegen afslijten door water, vorst-dooicycli, dooizouten, verharding door veroudering en spoorvorming. 

Het is bewezen dat toevoeging van gebluste kalk aan asfaltmengsels de duurzaamheid van het wegdek met 25 % of meer verhoogt. 

Onze merken voor wegenbouw en civiele bouwkunde

Meer informatie over andere markten

Contacteer ons experts

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons!