Kalk voor bodembehandeling in het kader van grondwerken

Onze ongebluste kalkproducten verbeteren de mechanische prestaties van bodems op lange termijn en verhogen hun weerstand tegen verkeer en ongunstige weersomstandigheden. Zij bevorderen een efficiënt gebruik ter plaatse voor de aanleg van taluds, platforms en verhardingslagen voor wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen van luchthavens en magazijnen, waarbij lokale bodems worden gebruikt tegen lage financiële en milieukosten.

overview of workers on a construction site for a new road

Stabilisatie

Door de juiste hoeveelheid kalk toe te voegen aan bodems die geschikt zijn voor kalkstabilisatie, is het mogelijk de technische eigenschappen van deze bodems te verbeteren. Gronden uit gematigde tot tropische gebieden (waaronder magere tot vette klei, en lateritische tot niet-lateritische classificaties) kunnen permanent worden gestabiliseerd met kalk.  

De verbeterde geotechnische eigenschappen omvatten 

  • minder kans op krimp/zwelling (volumeverandering) ; 
  • verhoogde druk-, trek- en buigsterkte 
  • grotere stijfheid of elasticiteitsmodulus.

Deze verbeteringen verbeteren de prestaties van met kalk behandelde lagen in het bestratingssysteem. Sterkere, stijvere en volumetrisch stabielere met kalk behandelde funderingslagen bieden een doeltreffende bescherming tegen zwakke en vervormingsgevoelige ondergronden. Dit resulteert in een betere ondersteuning van ongebonden aggregaatbodems en asfaltoppervlakken, waardoor hun prestaties verbeteren.

Onze producten kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • vermindering van de winning van primaire aggregaten ; 
  • stopzetting van het storten van uitgegraven materiaal; 
  • tot 95% minder verkeer op de bouwplaats en de gevolgen daarvan voor het wegennet; 
  • minder bouwtijd en lagere kosten. 

Dankzij onze zeer stofarme ongebluste kalk kunnen bodems in stedelijke gebieden gemakkelijker worden behandeld. Bij Lhoist hebben we ook producten in vloeibare vorm ontwikkeld waarmee droge kleigronden kunnen worden behandeld.