Waterzuivering

Submarkten voor waterzuivering

Drinkwater

Het water dat in drinkwaterzuiveringsinstallaties wordt verwerkt, wordt geleverd aan huishoudens en industrieën en moet voldoen aan hoge zuiverheidsnormen die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid.
someone taking water with his hands from a water tap

Ontzilting/hergebruik

Ontzilting heeft tot doel minerale en biologische bestanddelen uit zeewater of brak water te verwijderen om schoon water te verkrijgen dat opnieuw in de drinkwatercyclus kan worden opgenomen. Ontzilting biedt een droogtebestendige, weersonafhankelijke en lokale voorziening van water van hoge kwaliteit.
Labo Water Sludge

Gemeentelijk afvalwater

Gemeentelijk afvalwater wordt verzameld bij huishoudens en bepaalde industrieën en moet worden behandeld voordat het in het milieu wordt geloosd en/of voor andere toepassingen dan drinkwater wordt gebruikt.
waste-to-energy plant

Industrieel water

Veel industrieën hebben grote hoeveelheden onthard water nodig om kalkvorming te voorkomen, bijvoorbeeld koelwater voor circuits en boilers.
Banner-Water treatment plant

Slib

Slib is een mengsel van vaste stoffen en water. Het wordt gegenereerd als bijproduct van afvalwaterzuivering en vereist verdere behandeling voordat het opnieuw kan worden gebruikt of verwijderd.
Tank or reservoir for biological purification and cleaning of dirty sewage water by active sludge.

Andere

Kalk wordt gebruikt in een groot aantal andere toepassingen.
transparent water with circles and ripples