Toepassingen voor slibbehandeling

Slib is een mengsel van vaste stoffen en water. Het wordt gegenereerd als bijproduct van afvalwaterzuivering en vereist verdere behandeling voordat het opnieuw kan worden gebruikt of verwijderd. Slib wordt de laatste jaren steeds meer gezien als een grondstof in plaats van een afvalstroom, vanwege het potentieel voor nutriëntenterugwinning en energieopwekking. De keuze van de slibbehandeling en verwijderingsroute is afhankelijk van de gegenereerde volumes en andere locatiespecifieke omstandigheden. Bij Lhoist bieden we een reeks producten voor slibbehandeling om te voldoen aan de vereisten voor verschillende verwijderingsroutes en om nutriëntenterugwinning mogelijk te maken. 

 

Neutralac®, ons merk voor gemeentelijke afvalwater- en slibbehandeling

Meer
Modern urban wastewater treatment plant with Cold transparent water of decorative artificial waterfall

Indikking/ontwatering

Gewoonlijk wordt het slib ingedikt en ontwaterd om het volume te verminderen dat naar elders moet worden afgevoerd voor verwijdering. Kalkbehandeling verbetert de effectiviteit van de ontwatering, wat resulteert in een hoger drogestofgehalte en een betere verwerkbaarheid van het slib. 

Drogen

Door het verdampen van het resterende gebonden water is een verdere reductie van het slibvolume mogelijk. Kalkreagentia vergemakkelijken het droogproces, met lagere energiekosten tot gevolg. 

Stabilisatie

Stabilisatie is een chemisch of biologisch proces dat biologische reacties in het slib minimaliseert. 

Kalk kan gemeentelijk en industrieel slib stabiliseren vóór hergebruik in de landbouw of verbranding tegen lage kapitaalkosten in vergelijking met alternatieve biologische en thermische methoden. Kalk maakt het slib gemakkelijker hanteerbaar, voorkomt gisting, beperkt geuren, vermindert ziekteverwekkers en houdt metalen in een onoplosbare vorm. Het verrijkt het slib ook met calcium en magnesium, die beide bijzonder gunstig zijn voor hergebruik in de landbouw. 

Nutriëntenterugwinning

Verschillende landen voeren wetgeving in voor de terugwinning van fosfor uit rioolslib. De belangrijkste drijfveren zijn de beperkte beschikbaarheid van fosfaatgesteente en de bezorgdheid over het milieu. Fosfaat kan worden teruggewonnen uit slibvocht, uitgegist slib en verbrande slibassen. Met reagentia op kalkbasis kan fosfaat in verschillende vormen worden teruggewonnen. Bij Lhoist bieden we op maat gemaakte kalkproducten die gericht zijn op procesefficiëntie en hoge terugwinningspercentages voor verschillende fosforterugwinningstechnologieën. 

Meer informatie over onze andere markten

Contacteer ons experts

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons!