Toepassingen voor proceswater en industrieel afvalwater

Bij Lhoist hebben we een breed scala aan op maat gemaakte oplossingen voor de behandeling van proceswater en industrieel afvalwater. 

In veel industriële processen worden grote hoeveelheden onthard water gebruikt, met name als koelwater en in ketels, om de vorming van ketelsteen te voorkomen. 

Industrieel afvalwater is afkomstig van industriële processen en wordt ter plaatse behandeld om te worden geloosd, wordt verder behandeld in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie of wordt gerecycled. Waterrecycling en -hergebruik wordt steeds vaker toegepast in industriële toepassingen. 

Akdolit®, ons merk voor proceswater

Meer

Neutralac®, ons merk voor gemeentelijke afvalwater- en slibbehandeling

Meer
a glass that fills with a flow of water

Verzachten

Waterontharding vermindert de hardheid van kalkhoudend water, dat kalkaanslag kan veroorzaken en de efficiëntie van de warmteoverdracht in boilers kan verminderen door de vorming van minerale afzettingen zoals calciumcarbonaat. Voor ontharding kunnen verschillende processen worden gebruikt, zoals ionenuitwisseling of behandeling met kalk. Kalkontharding zet oplosbare bicarbonaationen om in onoplosbare carbonaationen, die vervolgens van het water worden gescheiden.

Verwijdering van kiezelzuur

Bepaalde waterintensieve industriële segmenten hebben een enorme hoeveelheid zuiver water nodig en worden geconfronteerd met afzettingen van kiezelzuur. Kiezelzuur hoopt zich op oppervlakken op als glasachtige afzettingen die moeilijk te verwijderen zijn, wat resulteert in uitval van apparatuur. Daarom is het verwijderen van kiezelzuur van cruciaal belang voor de werking van een aantal units, waaronder koeltorens, ketels en omgekeerde osmosemembranen. Bij Lhoist bieden we speciale formuleringen van producten op basis van calcium en magnesium die bijzonder geschikt zijn voor het verwijderen van kiezelzuur als een op zichzelf staande behandelingsstap of in combinatie met het ontharden van kalk. 

test tube filled with a blue liquid

pH-neutralisatie

pH-neutralisatie is een essentiële behandelingsstap in veel industrieën om zuur afvalwater te behandelen dat vóór lozing moet worden geneutraliseerd. Neutralisatie van zure effluenten kan worden bereikt door pH-aanpassing met behulp van op reagentia op kalkbasis. 

Verwijdering van ionen

Fluoridehoudend afvalwater moet vaak verder worden behandeld dan eenvoudige pH-neutralisatie als gevolg van op grote schaal opgelegde limieten voor fluorideconcentraties in industriële effluenten. De meest gebruikelijke methode om fluoride te verwijderen is door toevoeging van kalk. Bij Lhoist worden geformuleerde kalkmelk of kalkspecieoplossingen ontwikkeld die pH-neutralisatie en fluorideverwijdering mogelijk maken in één enkele processtap. 

Sulfaat draagt bij tot een verhoogd zoutgehalte van het oppervlaktewater, kan bepaalde geavanceerde afvalwaterzuiveringsprocessen hinderen en is indirect verantwoordelijk voor stank en corrosieproblemen bij de behandeling van afvalwater. De meest gebruikelijke methode om hoge concentraties sulfaat uit water te verwijderen is door toevoeging van kalk. 

Precipitatie van zware metalen

Metalen worden niet afgebroken in het milieu. Ze kunnen zeer giftig zijn voor mens en dier. Industrieën moeten deze daarom voor het lozen uit afvalwater verwijderen. 

Chemische precipitatie is de meest gebruikte technologie om metalen te elimineren uit oplossingen. Op basis van de kosten van precipitatiereagentia en de eisen die aan de alkalische stoffen worden gesteld, zijn kalkproducten de meest kosteneffectieve optie om metalen uit afvalwater te verwijderen. 

Meer informatie over andere markten

Contacteer ons experts

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons!