Onze drinkwatertoepassingen

Het water dat verwerkt wordt in drinkwaterzuiveringsinstallaties wordt geleverd aan huishoudens en industrieën en moet voldoen aan hoge zuiverheidsnormen die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid. Filtratiematerialen en producten op basis van kalk worden gebruikt voor filtratie, verwijdering van ijzer en mangaan, verwijdering van zware metalen, vermindering van troebelheid, ontharding, mineralisatie, corrosiebeheersing en aanpassing van de pH/alkaliteit bij de productie van drinkwater en proceswater. Het moet voldoen aan de drinkwaternormen en moet zuiver zijn omdat het cruciaal is voor het in stand houden van het menselijk leven op aarde. Van kalkmelk is bekend dat het gebruikt wordt voor het ontharden of remineraliseren van drinkwater om een calciumcarbonaatbalans te bereiken. Het kan ook worden gebruikt voor pH-aanpassing, corrosiebeheersing en verwijdering van metalen.

 

Akdolit®, ons merk voor drinkwater

Ga naar Akdolit®
water droplet

Ontharding

Waterhardheid kan leiden tot kalkvorming in leidingen en op armaturen of de efficiëntie van het reinigingsmiddel verstoren. Ontharding vermindert de waterhardheid door het verwijderen van opgeloste calcium- en magnesiumzouten. Er kunnen verschillende procedés worden toegepast om ontharding te bereiken, zoals ionenwisseling of behandeling op basis van kalk.

Bij Lhoist leveren we speciale soorten kalkmelk of kalkspecie die bij uitstek geschikt zijn voor ontharding. De formulering zorgt voor procesefficiëntie door een combinatie van een kleine deeltjesgrootte en een hoge calciumhydroxideconcentratie. 

a glass that fills with a flow of water

Mineralisatie

In zacht water ontbreken essentiële mineralen zoals calcium en magnesium, evenals alkaliteit. Filtratiematerialen en producten op basis van kalk worden gebruikt in mineralisatieprocessen om het mineraalgehalte en de alkaliteit van water in balans te brengen. Naast het leveren van essentiële mineralen aan water, voorkomt een evenwichtige calciumcarbonaattoestand het oplossen van ongewenste stoffen in distributienetwerken.

Corrosiecontrole

Water met hoge concentraties opgeloste CO2 is agressief/corrosief voor de distributie-infrastructuur en vormt dus een ernstig risico voor de integriteit van de infrastructuur en de menselijke gezondheid. Filtratiematerialen en producten op basis van kalk neutraliseren de corrosieve werking van het opgeloste CO2 door het om te zetten in calciumwaterstofcarbonaat.

test tube filled with a blue liquid

Aanpassing van de pH/alkaliteit

pH is één van de belangrijkste operationele waterkwaliteitsparameters. De pH-waarde van het water in het distributienetwerk wordt gecontroleerd om corrosie van waterleidingen en buizen in huishoudelijke watersystemen te minimaliseren. Filtratiematerialen en producten op basis van kalk maken pH-regeling mogelijk door een verbeterde buffercapaciteit om het risico op aantasting van de waterkwaliteit door corrosieve schade in het distributienetwerk te minimaliseren.

Metaalverwijdering

Ruw water kan verontreinigd zijn met ijzer- en mangaanverbindingen. Vooral het verwijderen van mangaan vereist vaak langdurige behandelingsfasen of chemische activering. Ons speciale product Akdolit® Mn FS maakt een snelle en betrouwbare verwijdering van mangaan mogelijk zonder activering.
Ons adsorbens Akdolit® MC is beschikbaar voor de betrouwbare verwijdering van zware metalen (bijv. arseen, lood, vanadium, enz.).

Akdolit®

Meer informatie over andere markten

Contacteer ons!

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons experts