Gemeentelijk afvalwater

Gemeentelijk afvalwater wordt verzameld bij huishoudens en bepaalde industrieën en moet worden behandeld voordat het in het milieu wordt geloosd en/of voor andere toepassingen dan drinkwater wordt gebruikt. Afvalwaterzuivering verwijdert verontreinigingen uit afvalwater door een combinatie van fysische, chemische en biologische processen.

Bij Lhoist bieden we specifieke oplossingen om de afvalwaterzuivering van gemeentelijke zuiveringsinstallaties te optimaliseren. 

 

Neutralac®, ons merk voor gemeentelijke afvalwater- en slibbehandeling

Meer

Verwijdering van nutriënten

Afvalwater kan hoge gehaltes aan nutriënten bevatten, zoals stikstof en fosfor. Overmatige lozing van nutriënten in het milieu kan leiden tot eutrofiëring, wat op zijn beurt resulteert in een overmatige groei van algen en een zuurstoftekort in waterlichamen. 

Stikstof is voornamelijk aanwezig als ammonium in afvalwater. Afhankelijk van de concentratie wordt ammonium verwijderd door middel van strippen of biologische processen. Bij het strippen van ammoniak wordt kalk gebruikt om ammoniumhydroxide in ammoniakgas om te zetten. Bij biologische processen wordt door toevoeging van kalk gezorgd voor voldoende alkaliteit en een geschikt pH-bereik voor de microbiële omzetting van ammonium in stikstofgas. 

Fosforverwijdering wordt bereikt door middel van fysisch-chemische methoden, biologische behandeling of een combinatie van beide. Bij fysisch-chemische behandeling wordt fosfor verwijderd door zouten op metaalbasis, die alkaliteit verbruiken en de pH verlagen. Er wordt meestal gehydrateerde kalk of kalkmelk toegevoegd om de buffercapaciteit van het afvalwater te vergroten en te helpen bij de verwijdering van fosfor. Het aanwezige calcium kan zich bij een hogere pH ook binden met fosfor om zo hydroxyapatiet te vormen. 

test tube filled with a blue liquid

Aanpassing van de pH/alkaliteit

Het doel van neutralisatie is de pH-waarde aan te passen aan de eisen van de verschillende verwerkingseenheden in het afvalwaterzuiveringssysteem. Bij Lhoist leveren we reagentia op kalkbasis die de pH helpen verhogen en zorgen voor voldoende buffercapaciteit voor afvalwaterzuivering. 

Geur-/corrosiebestrijding

Waterstofsulfide en aanverwante verbindingen dragen in belangrijke mate bij tot de stank in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bovendien is waterstofsulfide bij een bepaalde drempel giftig en explosief. Kalk is een sterke buffer, waardoor zwavel in oplossing kan blijven en het corrosieve, toxische en explosieve potentieel in behandelingsinstallaties of rioleringen wordt geëlimineerd. 

Meer informatie over andere markten

Contacteer ons experts

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons!