Dessalement/Réutilisation

Ontziltingstoepassingen

Met ontziltingsprocessen verwijderen we anorganische, organische en biologische componenten uit zeewater, brak water en tertiair gezuiverd afvalwater, om water van hoge kwaliteit te verkrijgen dat opnieuw in de drinkwaterkringloop kan worden geïntroduceerd. Ontzilting biedt een droogtebestendige, weersonafhankelijke en lokale voorziening van water van hoge kwaliteit. 

 

Akdolit®, ons merk voor ontzilting

Ga naar Akdolit®
bottle filling a glass of water

Voorfiltratie

Een voorfiltratiestap wordt sterk aanbevolen om algen, troebelheid en gesuspendeerde vaste stoffen te verwijderen om de RO-membranen te beschermen en hun levensduur te verlengen. Akdolit® biedt hoogwaardige filtratiematerialen met grote contactoppervlakken en een hoge retentiecapaciteit, die hun betrouwbaarheid en effectiviteit in talloze toepassingen hebben bewezen

Remineralisatie/pH-aanpassing

Voor de productie van drinkwater is het onontbeerlijk om het permeaat van omgekeerde osmosemembranen of distillaat van thermische processen aan te vullen met vitale mineralen. Voor dit doel biedt remineralisatie met kalk en producten van dolomitische oorsprong vele voordelen. 

Productwater van ontziltingsprocessen kan bovendien corrosie veroorzaken in metalen pijpleidingen of betonnen tanks. Bijgevolg moet ontzilt water worden gestabiliseerd om de bescherming van het distributienet en van de volksgezondheid te waarborgen. Reagentia op kalkbasis zijn effectief voor pH-regeling en bieden meer flexibiliteit ten opzichte van alternatieve alkaliën wat betreft de kwaliteit van de watertoevoer. 

Akdolit®

Meer informatie over andere markten

Contacteer ons experts

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen en wilt u meer weten?
Contacteer ons!