Fakturační pravidla

Objednávky

 • Dodavatelé by neměli přijímat žádný objednávky nebo instrukce k dodání zboží nebo služeb od společnosti Lhoist bez přiděleného čísla objednávky. Výjimky mohou být možné a budou identifikovány individuálně. 

 • Čísla objednávek by měla být uvedena na všech fakturách, dodacích listech a související korespondenci. Faktury bez čísla objednávky budou zadrženy, dokud není poskytnuto platné číslo objednávky, a dodávky zboží nebo služeb bez platné objednávky budou odmítnuty. To může způsobit zpoždění plateb, dokud není faktura opravena s požadovanými informacemi. 

Poznámky k úvěru

Dobropisy by měly uvádět konkrétní fakturu, která je opravována, a měly by obsahovat stejné informace jako faktura, ke které se vztahují.

Faktury

 • Používání elektronických faktur ve formátu PDF je preferováno a podporováno. Pokud vaše společnost generuje elektronické faktury, tyto by měly být zasílány e-mailem na e-mailovou adresu související s právní entitou Lhoist, které fakturujete. Tato adresa je uvedena na každé objednávce. 
  • Pokud nevytváříte elektronické faktury, originální dokumenty by měly být zasílány poštou na právní entitu uvedenou v objednávce. 
    
 • Pro zajištění včasného zpracování faktur: 
  • Faktury by měly obsahovat pouze jedno číslo objednávky. Pokud faktura obsahuje položky z více objednávek, faktura bude vrácena. 
    
  • Faktury musí být v souladu s údaji uvedenými v objednávce, tj. 
   • Stejná společnost Lhoist jako v objednávce 
   • Stejná měna, jak je uvedeno v objednávce
   • Pokud je to možné, řádky faktury musí odkazovat na odpovídající číslo řádku objednávky. 
     
  • Kromě toho, pro elektronické faktury ve formátu PDF: 
   • Každá faktura by měla být samostatným dokumentem PDF
   • E-maily by měly obsahovat pouze jednu fakturu a neměly by obsahovat žádné jiné přílohy (např. podpisy) 
   • Předmět e-mailu by měl začínat slovy Faktura / Invoice / Facture / Faktuur / Rekening / Rechnung, atd. 

Výjimky

Pro identifikované výjimky, pro které nebyla vydána objednávka, musí být na faktuře jasně uvedena kompletní e-mailová adresa osoby z Lhoist, která žádala o službu/zboží. Pokud nemáte e-mailovou adresu, mělo by být uvedeno celé jméno osoby z Lhoist. Pokud tyto informace chybí, faktura bude zadržena, dokud tyto informace nebudou poskytnuty. To může způsobit zpoždění platby. 

Samozřejmě musí všechny odeslané faktury – papírové nebo elektronické ve formátu PDF – respektovat právní požadavky. V případě, že chybí zákonně požadované informace, faktura bude odmítnuta a nová faktura s všemi právními informacemi musí být vystavena. 

Upozornění: Nejsou žádné změny v termínech dodacích míst. Zboží a služby objednané by měly být nadále dodávány na místo Lhoist uvedené v objednávce nebo v komunikaci výměnou s vámi v případě výjimek bez objednávky. 

 

Platby a nákupy Lhoist