Hodnoty a etika

Naše hodnoty a filozofie tvoří základ všeho, co děláme, a jsou jádrem naší kultury. Umožnily nám dostat se na vrchol našeho odvětví a jsou klíčem k tomu, abychom si tuto pozici dlouhodobě udrželi. Naše globální pracovní síla, která zahrnuje týmovou rozmanitost a odráží komunity, ve kterých působíme, je proto klíčová pro budování otevřené a jednotné společnosti. Pro nás jsou důležití naši lidé a stejně tak naši dodavatelé, zákazníci, zainteresované strany a komunity kolem nás. 

group of people stacking hands together

Hodnoty

Respekt
Být transparentní a otevřený, naslouchat a přijímat odlišnosti, jednat spravedlivě a ctít své závazky.

Integrita
Dodržovat naše sliby, upřednostňovat zájmy společnosti, jednat vždy s důvěrou, být věrný a etický.

Odvaha
Být průkopníky, nahlas vyjadřovat své názory, neustále se zlepšovat a vzájemně se podporovat v růstu.

Portrait of an employee sit in a quarry looking at the horizon

Filozofie

Jsme hrdí průmyslníci. 

Vykazujeme nadšení pro naše podnikání a dokonalost. 

Jsme rodinná firma a chceme jí zůstat. 

Naše kořeny jsou životně důležité. 

Věříme v kontinuitu a dlouhodobé myšlení. 

Řídíme se našimi zákazníky a trhy. 

Neustále rozvíjíme naše vztahy se zákazníky a zainteresovanými stranami. 

Jsme průkopníci. 

Díváme se za hranice, využíváme a vytváříme příležitosti k utváření budoucnosti. 

Naši lidé to všechno zařídí. 

Etický kodex

Náš etický kodex nastiňuje základní etické a obchodní principy, které vedou naše zaměstnance ke správným rozhodnutím při jejich každodenní práci. V naší „protikorupční politice“ jsme formalizovali interní pravidla pro podnikání bez korupce. Obsahuje směrnice, normy a postupy, jejichž cílem je pomoci každému zaměstnanci společnosti Lhoist i našim obchodním partnerům dodržovat platné protikorupční zákony a zásady. Každému zaměstnanci Lhoist je poskytováno školení na podporu těchto směrnic, které zajišťuje neustálou informovanost stávajících i nových zaměstnanců. 

Stáhněte si náš kodex chování