Lhoist a Air Liquide spojily své síly, aby zahájily první projekt dekarbonizace výroby vápna svého druhu ve Francii

Datum publikace 09.05.22

Tisková zpráva z 9. května 2022

Společnosti Lhoist a Air Liquide podepsaly memorandum o porozumění (MoU) s cílem dekarbonizovat závod na výrobu vápna společnosti Lhoist, který se nachází v Réty v regionu Hauts-de-France, a to pomocí inovativní a patentované technologie CryocapTM společnosti Air Liquide pro zachycování uhlíku. V této souvislosti společnosti Lhoist a Air Liquide společně požádaly o rozsáhlý program podpory Evropského inovačního fondu. Toto partnerství je novým krokem ve vytváření nízkouhlíkového průmyslového ekosystému v širší oblasti Dunkerque.   

Vápno je jedním z „těžko omezitelných“ odvětví, protože při jeho výrobě vzniká především CO2 rozkladem vápence. Závod Lhoist „Chaux et Dolomies du Boulonnais“ v Réty je největším závodem na výrobu vápna ve Francii. Díky tomuto projektu by společnost Lhoist dokázala od roku 2028 snížit emise CO2 ze závodu v Réty o více než 600 000 tun ročně. To odpovídá ročním emisím asi 55 000 domácností ve Francii. 

S využitím svého know-how a jedinečných odborných znalostí v technologiích zachycování CO2 by společnost Air Liquide postavila a provozovala jednotku své inovativní a patentované technologie CryocapTM FG (Flue Gas), která by zachytila a vyčistila 95 % CO2 pocházejícího ze stávajícího závodu na výrobu vápna společnosti Lhoist v Réty. Technologie CryocapTM společnosti Air Liquide by tak byla poprvé použita k dekarbonizaci výroby vápna ve Francii.   

Zachycený CO2 by pak byl transportován do multimodálního exportního uzlu CO2 v Dunkerque, který je v současné době ve vývoji, a odeslán k sekvestraci v Severním moři v rámci projektu D'Artagnan, který získal od Evropské komise značení PCI (projekt společného zájmu).  

Realizace projektu bude možná, jakmile bude k dispozici veřejné financování z evropských a/nebo francouzských programů podporujících dekarbonizaci. V tomto ohledu Lhoist a Air Liquide společně požádaly o rozsáhlou výzvu Evropského inovačního fondu.

" Jako lídr v odvětví výroby vápna jsme velmi hrdí na to, že závod na výrobu vápna poprvé zachytí své emise CO2 a uloží je v bezpečných podmínkách. Zachycování a ukládání uhlíku je nepostradatelnou součástí toho, jak odvětví výroby vápna řeší snižování své CO2 stopy ve prospěch životního prostředí a svých zákazníků. "

cedric de vicq
Cedric De Vicq

CEO Lhoist Europe

Pascal Vinet, senior viceprezident, člen výkonného výboru Air Liquide, který dohlíží na Europe Industries, řekl:

Dekarbonizace průmyslu je jádrem strategie Air Liquide a my jsme odhodláni doprovázet naše zákazníky širokou škálou řešení v souladu s našimi cíli rozvoje udržitelného rozvoje. Použití CryocapTM k dekarbonizaci výroby vápna demonstruje všestrannost naší inovativní a patentované technologie zachycování uhlíku.

Naše partnerství se společností Lhoist přispěje k dekarbonizaci širší průmyslové oblasti Dunkerque, jedné z historických průmyslových oblastí Air Liquide ve Francii.