Women in Leadership at Lhoist

WILL program

Ve společnosti Lhoist hrdě nabízíme program Women in Leadership at Lhoist - (WILL), který je navržen tak, aby posiloval postavení žen ve vedení a podporoval vznikající talenty. Cílem programu WILL je zvýšit efektivitu žen ve vedoucích rolích tím, že jim poskytne základní dovednosti a neochvějnou podporu úspěchu. Program je zaměřen na zvyšování zastoupení žen na všech úrovních organizace a podporuje rozmanité a inkluzivní prostředí vedení. Účastníci programu WILL jsou povzbuzováni k tomu, aby mentorovali mladé talentované ženy, usnadňovali přenos znalostí a podporovali profesní růst. Prostřednictvím mentorského a podporujícího přístupu připravuje program WILL ženské vedoucí na úspěch.

Program WILL podporuje spojenectví a spolupráci mezi zaměstnanci tím, že podporuje vytváření vztahů mezi účastnicemi a jejich mužskými protějšky. To podporuje inkluzivnější a podpůrnější pracovní prostředí pro všechny. Partnery programu WILL jsou například IMD Business School a tým výkonného managementu společnosti Lhoist, díky kterým má program pozici, která podporuje významné změny, posiluje postavení žen ve vedení a vytváří spravedlivější budoucnost.