Managing with a purpose

Poskytuje novým manažerům dovednosti, díky kterým se stanou kompetentními vedoucími.

V roce 2023 jsme vylepšili náš program „Managing with Purpose“. Celkem 24 manažerů z různých oddělení skupiny se vydalo na cestu učení prostřednictvím teoretických lekcí, skupinových interakcí a projektové práce na základě svých regionálních výsledků LEOS (Lhoist Experience Opinion Survey).

Poté následoval šestiměsíční koučovací program zaměřený na model vedení a kompetenční rámec společnosti Lhoist. Cílem tohoto programu je připravit nové manažery se základními dovednostmi potřebnými k tomu, aby se stali efektivními a sebevědomými vedoucími dle přístupu „One Lhoist“, který zajišťuje zaměstnancům ty nejlepší zkušenosti.

" Jedním z našich globálních cílů v oblasti vzdělávání a rozvoje ve společnosti Lhoist je vytvářet vzdělávací přístupy pro klíčové role, které kombinují formální a neformální učení v průběhu delšího časového období. Příkladem v praxi je program “Managing with Purpose. "