Pile of refractory bricks

Naše pokračující snaha o více oběhové hospodářství

V celé Evropě jsme zavedli různá řešení a partnerství s cílem recyklovat žáruvzdorné cihly poté, co byly použity v našich pecích. Například v Německu od roku 2016 spolupracujeme s místními dodavateli a byl nastaven účinný cirulární systém recyklace použitých žáruvzdorných cihel: po vytřídění různých typů cihel v našich závodech dodavatelé materiál vyzvedávají k recyklaci.    

Použité cihly se pak recyklují k různým účelům, například pro hutní průmysl nebo k výrobě hnojiv.    

Datum publikace 19.01.23