Vápno a cement s nízkou intenzitou emisí (LEILAC)

LEILAC (nízká intenzita emisí vápna a cementu) je výzkumný a inovační projekt Evropské unie Horizont 2020 (H2020). LEILAC bude pilotní průlomovou technologii zachycování uhlíku, která by umožnila evropskému průmyslu výroby cementu a vápna dramaticky snížit emise oxidu uhličitého (CO2) bez významné energetické nebo kapitálové penalizace. 

Od roku 2016 se projektové týmy skládají z předních průmyslových, technologických a výzkumných a vývojových partnerů.  

scheme of the process

Jak to přesně funguje?

Proces, který stojí za tímto projektem, je proces, kdy se jemně mletý vápenec zavádí do uzavřeného kalcinátoru, kde se postupně přeměňuje na vápno při externím zahřívání povrchu kalcinátoru. Dnes je zdrojem pro výrobu tohoto tepla zemní plyn. V budoucnu by se mohla využívat obnovitelná elektřina, aby bylo napájení udržitelné. Protože se kalcinační a spalovací plyny nesměšují, umožňuje tato metoda kalcinátoru produkovat vápno a odpadní plyn tvořený téměř čistým CO2, což usnadňuje jeho zachycení. 

Datum publikace 19.01.23