Zachycování CO2: Dinamx, konkurenční dekarbonizační technologie

Frankreich

Projekt DinamX (předváděcí a inovační aplikace procesu DMX™) zahájili partneři ArcelorMittal France, IFP Energies nouvelles (IFPEN) a TotalEnergies jako rozšíření evropského projektu Horizon 2020 „3D“ v roce 2020; tento projekt je podporován Francouzským programem investic pro budoucnost vedený ADEME.  

DinamX si klade za cíl studovat potenciál aplikace technologie zachycování uhlíku DMX™ na jiné typy průmyslových emitorů CO2, jako je odvětví výroby vápna. Technologie zachycuje CO2 a zvyšuje jeho čistotu pro přepravu a skladování a jako taková je řešením na konci trasy. 

V závodě ArcelorMittal France v Dunkerque staví společnost Axens modulární průmyslové pilotní zařízení. Nový milník v rámci projektu DinamX byl dosažen zahájením technického a ekonomického hodnocení implementace technologie v našem závodě Réty ve Francii. 

Naše účast je viditelným uznáním závazku a závazku společnosti Lhoist řešit problém CO2 na místní i mezinárodní úrovni.  

Datum publikace 19.01.23