People

V rámci naší firemní filozofie jsou lidé jádrem našich operací a plnění naší agendy udržitelnosti. Jsme odhodláni jim poskytnout osobní zkušenosti a příležitosti k růstu.  

Společně se věnujeme bezpečnosti, začlenění, pohodě a rozvoji našich lidí a komunit, ve kterých působíme. 

Construction worker wearing safety harness and safety line working on construction

Bezpečnost

Věříme, že žádná práce není tak důležitá, aby nemohla být provedena bezpečně.

Více
group of people helping for charities

Komunity

Vytváříme trvalá místní partnerství, která jsou založena na vztazích s našimi sousedy.

Více
Women working in a plant

People Experience

Zdraví, spokojení a angažovaní zaměstnanci jsou předpokladem udržitelného a dlouhodobého úspěchu naší skupiny.

Více
Three hands joining in the wood

Diverzita, spravedlnost a inkluze

Pro naši udržitelnou budoucnost je zásadní žít podle našich hodnot, prosazovat spravedlnost a respektovat rozmanitost každého člověka.

Více