Žáruvzdorné materiály

Naše vyhořelé dolomitové produkty chrání zařízení (pece, konvertory, elektrické obloukové pece atd.) během tepelných procesů používaných v železářském a ocelářském, sklářském, cementářském a keramickém průmyslu. Sintrový dolomit tvoří základ žáruvzdorných cihel a malt. 

Sintrový dolomit vzniká kalcinací dolomitu za velmi vysokých teplot. Může být použit jako žáruvzdorný výrobek v granulované formě k opravám vyzdívek. Po vytvarování do cihel se hodí do žáruvzdorných vyzdívek licích pánví a cementářských pecí. 

Například při procesu rafinace oceli použití dolomitického vápna místo čistého nehašeného vápna prodlužuje životnost žáruvzdorných vyzdívek. Přidáním vápna vzniká MgO v roztoku ve strusce. Protože částice MgO v suspenzi poskytují vynikající ochranu povlaku, je zajištěna výjimečná pufrační schopnost. Přebytek MgO se vysráží, čímž se chrání žáruvzdorné materiály a otvory pro odpichy. To snižuje potřebu nastřelování a oprav. 

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!