Organická chemie

 

Organická chemie se vztahuje na ropný průmysl, který využívá především vápenné produkty jako činidla pro chemickou syntézu. Vápno nabízí konkurenceschopnou a stabilní cenu ve srovnání s jinými zásadami, jako je louh sodný (NaOH) 

Hlavní aplikace jsou: 

 • Propylenoxid (PO) 
 • Epichlorhydrin (ECH) 
 • Pentaerythritol/pentaerytrid 
 • Kalciumsulfonát a salicylát jako přísady do maziv 
 • Karbid vápníku 

Naše vápenné produkty nabízejí řadu významných výhod, včetně velmi stálé kvality a vhodné reaktivity. Ty jsou klíčové pro zajištění vysoké účinnosti vápenného mléka/kaše vyráběné na místě. Jsou k dispozici ve velkých objemech (> 250 000 t/zákazník) nebo menších množstvích (materiály v pytlích) a lze je vždy dodávat prostřednictvím optimalizovaného dodavatelského řetězce. 

 

Anorganická chemie

Anorganická chemie je zpracování minerálních látek. Na tomto trhu se vápenné produkty používají hlavně jako činidla v chemické syntéze k neutralizaci a čištění. 

Významné jsou následující aplikace: 

 • Fosforečnany vápenaté 
 • Křemičitany vápenaté 
 • Soli vápníku 
 • Cement s vysokým obsahem oxidu hlinitého 
 • Oxid titaničitý 
 • Kyselina citronová 
 • Vápník, dusičnan hořečnatý 
 • Chlorid sodný 

Oxidové a uhličitanové produkty společnosti Lhoist Ca a Ca-Mg mají extrémně stálou kvalitu a poskytují požadovanou vysokou reaktivitu. Mohou být dodávány ve velkých objemech, buď volně ložené, nebo v pytlích, s využitím výhodného logistického procesu. 

Parachemie

Parachemie je přeměna základních chemikálií na funkční produkty. Procesy vyžadují, aby vápenné produkty fungovaly jako chemická činidla a neutralizační činidla. 

Naše produkty se používají pro řadu aplikací, jako jsou: 

 • Mýdla 
 • Čistící prostředky 
 • Barvy 
 • Želatiny 
 • Citrát vápenatý 
 • Octan vápenatý 
 • Kyselina fluorovodíková 
 • Environmentální procesy 

Většina technologické vody vyžadované chemickým průmyslem musí být upravena vápnem, aby se upravilo její pH a obsah minerálů. Kyselé odpadní vody můžete také čistit vápnem před jejich recyklací nebo vypuštěním do kanalizace.  

Chemické procesy vždy vyžadují energii ve formě páry, tepla a/nebo elektrické energie. Většina chemických závodů má proto vlastní elektrocentrály se zařízením na čištění spalin. Ve společnosti Lhoist nabízíme vysoce účinné vápenné produkty pro tento typ použití.