Hutní zpracování neželezných kovů

Dílčí trhy s neželeznými kovy

Lithium

Vápno se používá při zpracování solných roztoků a minerálních rud k výrobě uhličitanu lithného a hydroxidu lithného, které jsou nezbytné pro výrobu dobíjecích baterií pro elektrická vozidla a další zařízení, stejně jako při výrobě keramiky, skla, tuků a metalurgických prášků.
Electric car lithium battery pack and power connections

Měď

Vápno se používá při metalurgickém zpracování různých typů měděných rud, od flotace minerálů sulfidů mědi až po bělení oxidů mědi kyselými lixivanty.
Stack of copper rodes on dark background with reflections on the ground

Zlato

Zlato je obsaženo v mnoha různých typech rud, z nichž každý vyžaduje specifickou cestu zpracování pro optimální obnovu zlata.
Several different gold bars lie on a pile of gold pellets

Oxid hlinitý

Vápno se používá v různých procesních krocích během procesu rafinace k přeměně bauxitové rudy na oxid hlinitý, ve vysoce čisté práškové formě, která se používá jako napájecí zdroj pro tavírny hliníku.
Different aluminium and steel shapes assortments

Další

Kromě hlavních aplikací na trhu neželezných kovů (měď, zlato, oxid hlinitý a lithium) se vápno používá také v celé řadě dalších aplikací souvisejících s těžebním průmyslem a průmyslem těžební metalurgie.
Site photo of a quarry/mine in Denmak, europe