Aglomerace železné rudy

sintering machinery and equipment in a steel plant

Zvýšená produktivita aglomerace

Jemně drcený vápenec se používá jako tavidlo při slinování železné rudy. Upravuje celkovou zásaditost vsázky železa a hraje zásadní roli při tvorbě strusky ve vysokopecním procesu. Pojiva na bázi vápna, někdy včetně speciálních jílů, zvyšují produktivitu aglomerace. Vyšší procenta ultrajemné rudy lze také kombinovat s produkty na bázi vápna, aniž by docházelo ke ztrátě produktivity.  

Správná zásaditost pro lepší účinnost

V peletárnách vedou jemně drcený vápenec a dolomit k produktům s požadovanou zásaditostí (poměr CaO + MgO vs. SiO2).  

man looking at the machines in a steel factory from a distance

Peletizace

Peletizace zahrnuje aglomeraci ultrajemných rud s jinými surovinami, jako je uhlí, hašené vápno a vápenec. Jakmile jsou materiály homogenizovány ve vhodných množstvích (pro ideální hmotnostní rovnováhu), je směs odeslána na kotouč nebo peletizační buben. Výsledkem je peleta o průměru 8 až 18 mm, která se spéká při teplotě přibližně 1350 °C, aby se zvýšila její mechanická odolnost. Některá speciální hašená vápna jsou účinnou alternativou pojiva k bentonitu s vysokým obsahem SiO2

Kvalitní vysokopecní struska

Dolomit poskytuje MgO, který proces vyžaduje k dosažení správné tekutosti vysokopecní strusky.