Zemědělství a lesnictví

Naše aplikace pro zemědělství a lesnictví

Pálené vápno, vápenec, dolomit a další proprietární minerály se používají v zemědělství a lesnictví, a to jak pro úpravu kyselosti půdy, tak pro zásobování plodin živinami, které obsahují hořčík a vápník. Vápník a hořčík jsou nezbytné pro zdravý růst rostlin a pro zvýšení výnosu plodin. To umožňuje lepší využití orné půdy a zlepšuje účinnost drahých hnojiv, čímž se snižuje jejich dopad na životní prostředí, např. znečištění podzemních vod. 

sunset on a field with straw bales
tractor fertilizing a field

Úprava a výživa půdy

Úrodnost půdy souvisí především s kombinací minerálů s organickými a anorganickými frakcemi, které, jsou-li dobře vyváženy, zajišťují optimální výměnu vzduchu a vody. Racionální úpravy půdy lze dosáhnout použitím vápníku ke zlepšení fyzické struktury půdy, což vede k lepší chemické rovnováze a posílení biologie půdy. Úpravou kyselosti ornice pomocí silné zásady, kterou naše produkty obsahují, můžete také usnadnit rostlinám lepší příjem hnojivých látek. 

three hand protection tree planting on soil with sunshine in garden

Ochrana rostlin

Hydroxid vápenatý je základní látka uvedená v Evropské databázi pesticidů. Hydroxid vápenatý je skutečně schválen pro použití v ekologickém zemědělství v Evropě k omezování Neonectria galligena na jádrovinách. Aplikuje se na konci opadu listů nebo přímo na řezné rány a staré nádory na stoncích od zimy do března.

Naše značka pro zemědělství a lesnictví

  • Oxyfertil

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
Kontakt-us!