Co děláme

Zde najdete informace o různorodých kariérních příležitostech ve skupině Lhoist

 

 

 

PRŮMYSL A OPERACE

Jako ceněný člen týmu, který spolupracuje a vzájemně se doplňuje, budete přispívat k rozvoji udržitelných řešení. Pomůžete nám optimalizovat naše využívání zdrojů a držet krok s měnícími se potřebami trhu.

Mezi pozicemi v provozním oddělení naleznete:

 • Životní prostředí, zdraví a bezpečnost
 • Geologie a dolování
 • Logistika
 • Údržba
 • Projektové inženýrství
 • Výroba (zpracování minerálů a vápence)
 • Nákupní oddělení
 • Dodavatelský řetězec

VÝZKUM A INOVACE

Díky úzké spolupráci se zákazníky získáte hluboké chápání jejich potřeb. Budete poskytovat řešení, která zahrnují nejlepší rady pro optimalizaci využívání produktů Lhoist. Budete zapojeni do vývoje inovativních technologií pro zajištění dlouhodobé relevance portfolia skupiny Lhoist.

Mezi našimi pozicemi oddělení výzkumu a vývoje a inovací naleznete:

 • Podnikový vývoj
 • Logistika
 • Marketing
 • Výzkum a vývoj
 • Prodej
 • Technickou podporu

PODNIKOVÁ SFÉRA A PODPORA

V našich funkcích podnikové sféry a podpory budete poskytovat podporu a zkušenosti v naší doméně, vytvářet přidanou hodnotu přímo v souladu s úspěchem podnikání.

Mezi našimi funkcemi podpory naleznete:

 • Administrativu
 • Finanční oddělení
 • Personální oddělení
 • Informační technologie
 • Právní oddělení