Kvalita vápence

Kvalita vápence nalezeného v ložisku závisí na jeho dlouhodobém vývoji a na okolním prostředí. Tyto vlastnosti ovlivňují množství neuhličitanových minerálů (nečistoty jako jíl, křemenný písek atd.) v sedimentu. Když vápenec dosáhne zemského povrchu, může obsahovat nečistoty, které do něj zanesla dešťová voda. Zemětřesení a další přírodní úkazy způsobují ve vápenci trhliny, kterými se do něj dostávají nevhodné minerály, a zůstávají zde navždy. 

Ve FOTOGALERII LOMŮ naleznete obrázky lomů z celého světa.

V rámci jednoho lomu se u vápence mohou vyskytovat vrstvy s velice odlišnými vlastnostmi i změny v průběhu ložiska.

Lhoist využívá širokou škálu hornin, které ve svých ložiscích nalezne. Snažíme se co nejlépe využívat přírodní zdroje a co nejvíce šetřit životní prostředí. Vyvinuli jsme proto mnoho různých procesů k vytváření užitečných řešení pro širokou škálu aplikací.