Bijdrage aan samenleving

De Lhoist Groep hecht grote waarde aan de lokale wortels van de sites waar we mineralen ontginnen en verwerken.  Ons doel is om ons altijd als een goede burger te gedragen. Wij begrijpen dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en het milieu en de gemeenschappen in de omgeving van onze activiteiten moeten respecteren.

Meestal vanuit de achtergrond, streven wij ernaar om proactief de belangen van de samenleving te behartigen. Wij proberen toegevoegde waarde te bieden door de verspreiding van ideeën ter verbetering van de levenskwaliteit.

Open dialoog

Verschillende initiatieven worden uitgevoerd met onze buren en autoriteiten, afhankelijk van de locatie. Bijvoorbeeld: verschillende sites nodigen regelmatig bewoners, politici en andere vertegenwoordigers uit om plantmanagers en experts te ontmoeten. Dit biedt de gelegenheid om grote industriële projecten te verklaren en te bespreken. Deze uitwisselingen zorgen ervoor dat wij onze hulpbronnen op de beste manier kunnen ontginnen, op een manier die acceptabel is en het beste past bij de omgeving.

 

Ondersteuning voor onderwijs

Lhoist financieert verschillende beurzen om onderzoek te stimuleren en studenten voor te bereiden op de kansen die de economie van de toekomst kan brengen. Wij financieren ook initiatieven die scholing voor kinderen stimuleren. Waar mogelijk, werken wij samen met lokale scholen om onze activiteiten uit te leggen. Dit kan ook in combinatie met een bezoek aan onze faciliteiten. Scholing is één van de twee belangrijkste thema's die de koers bepalen van onze sponsoractiviteiten.

 

Projecten voor gemeenschap en cultuur

Cultuur is het tweede hoofdelement in de sponsoractiviteiten van Lhoist. Wij ondersteunen projecten die worden geleid door lokale organisaties in lijn hiermee. Het sponsoren van kunstenaars die de manier beïnvloeden hoe wij de wereld en haar evolutie zien (zie Lhoist collection) is enorm belangrijk voor ons. De Groep werkt ook samen met toonaangevende muzikale instituten over de hele wereld.

 

Bevordering van biodiversiteit

Onze groeven bevatten een groot aantal natuurlijke leefomgevingen. Een aantal sites werkt samen met NGO's (non-gouvernementele organisaties) om de herontwikkeling van de omgeving te integreren in de planning van de groeve en biodiversiteit te ondersteunen, zowel tijdens als aan het einde van onze activiteiten.