Oorsprong van kalksteen

Aangenomen wordt dat kalksteen al meer dan 3 miljard jaar wordt gevormd, al sinds het Precambrium. Ondiepe zeeën waren en zijn de ideale kweekplaats voor calciumcarbonaat dat op de waterbodem ontstaat door het bezinken en bijeenspoelen van resten van organismen.

De bio-accumulatie van calciumcarbonaat treedt op in water (bij voorkeur zeewater) dat koraal, algen en schelpen bevat, bij een temperatuur van 25 tot 30°C. Het water mag niet te diep zijn, zodat de organismen voldoende zonlicht krijgen. Tropische, ondiepe zeeën zijn ideaal.

Door de beweging van continenten worden carbonaatafzettingen uit verschillende tijdperken nu over de hele wereld gevonden.

 


 

 

Orkanen, sterke stromingen en golven verwoesten koraal, algen en schelpen, waardoor deze op natuurlijke wijze worden gemalen. Het overgebleven zand wordt afgezet op de zeebodem. Het duurt duizenden tot miljoenen jaren voordat uit deze afzettingen kalksteen wordt gevormd. Dit komt doordatt het sediment verdicht en verder gecementeerd moeten worden door druk van afzettingen bovenop.

Gelaagde afzettingen zijn herkenbaar aan hun prominente lagen. Rifkalksteenafzettingen zijn te herkennen door hun vorm als een 'hoop' en het meestal grote formaat van de steen. 

Bij vorming van gebergten door botsing van continentale platen worden ook carbonaatafzettingen soms van de zeebodem naar het aardoppervlak gebracht. Door dit fenomeen worden ze niet alleen zichtbaar maar ook ontginbaar.  

Carbonaten worden sind miljarden jaren gevormd en dit gaat nog steeds door.

Zie ook foto's in de FOTOGALERIJ STENEN