Klimaatverandering - Uitstoot beperken

Het terugdringen van broeikasgasemissies, vooral koolstofdioxide, is een belangrijke zorg voor de moderne samenleving. Onze activiteiten produceren CO2 door een combinatie van de chemische conversie van kalksteen/dolomiet en de verbrandingsenergie die wordt gebruikt om de ovens te stoken.

Lhoist heeft een constructieve benadering tot het terugdringen van broeikasgassen.

 


Bijvoorbeeld:

  • inspanningen om onze prestaties te verbeteren en verantwoorde ontwikkeling op de lange termijn te ondersteunen. Wij onderzoeken en testen nieuwe manieren om energieverbruik te minimaliseren door het gebruik van alternatieve brandstoffen en wind- en zonne-energie.
  • toename van het gebruik van biobrandstoffen, investering in energiezuinige technologieën en samenwerking met ovenproducenten om de installaties te verbeteren.
  • in het kader van haar actieve rol bij wereldwijde initiatieven, ondersteunt Lhoist de ontwikkeling van methoden voor het opvangen en opslaan van koolstof.
  • ontwikkeling van producten en processen om een efficiënt hulpbrongebruik mogelijk te maken en aan te moedigen, om meer te doen met minder.

 

   

Deze inspanningen op zichzelf zullen de mondiale ongerustheid over het broeikaseffect niet wegnemen, maar wij geloven wel dat onze acties laten zien dat wij onze emissies op continue basis aanmerkelijk kunnen terugdringen.