Dbałość o środowisko naturalne

W naszym biznesie dbamy o waloryzację zasobów naturalnych wydobywanych z ziemi, dlatego Lhoist stara się dawać wiele w zamian. Pozyskując złoża na długo przed rozpoczęciem prac, możemy przeprowadzać dokładne badania, dzięki czemu mamy pewność, że po zakończeniu wydobycia, nie tylko odtworzymy środowisko naturalne, ale także je wzbogacimy. Konsultujemy nasze działania z ekspertami w tej dziedzinie i wspólnie z zarządem kamieniołomów opracowujemy strategie w tym obszarze.

Tworzenie rezerwatów przyrody

Wydobycie wapienia przez firmę Lhoist zakończyło się po ponad stu latach działalności. We współpracy z radą miasta Amay (Belgia), wydziałem środowiska i administracji lasów oraz zarządem Regionu Walońskiego opracowaliśmy inicjatywę utworzenia oficjalnego rezerwatu przyrody o powierzchni 28 ha. Środowisko naturalne w byłym kamieniołomie, w tym staw i urwiska, sprzyjają kolonizacji gatunków chronionych. Jedynie część terenu będzie udostępniona dla zwiedzających. Bardziej chroniony obszar będzie można zwiedzać z przewodnikiem. Wszystkie strony podpisały statut dotyczący kontynuacji współpracy przez co najmniej 30 lat.

 

Ochrona żab z gatunku Alytes

W wielu miejscach wydobycia – w tym w małym kamieniołomie w Dachskuhle (Niemcy) – prace nie są prowadzone stale. W czasie, gdy nie prowadzi się prac, kopalnia Dachskuhle staje się doskonałym siedliskiem dla żab z gatunku Alytes. Najnowsze badania pokazują, że gatunek jest z powodzeniem odtwarzany, a płazy są odporne i zdrowe. Bloki wapienia i duże zbiorniki stałej wody stanowią ważne siedliska wtórne gatunków zagrożonych i ściśle chronionych w gęsto zaludnionym obszarze.

 

Ochrona gatunku: projekt ochrony sów

Projekt ochrony sów obejmuje monitorowanie obecności puchaczy, których populacja ciągle wzrasta. Sowy te powróciły na tereny czynnych i nieczynnych kamieniołomów. Kopalnie stanowią ważne siedliska wtórne w gęsto zaludnionym obszarze dla tego zagrożonego i ściśle chronionego gatunku. Ekspert w dziedzinie ornitologii bada siedliska sów na terenach wydobywczych, ich rozwój i rozmnażanie populacji, a także nowe gatunki oraz praktyki łowieckie. Projekt ma również na celu poprawę warunków siedliskowych dla sów. Całość realizowana jest w ramach współpracy przemysłu wapiennego z lokalnymi władzami. Obie strony podpisały umowę publicznoprawną.

 

Ochrona storczyków rosnących w kamieniołomie

Prace w kamieniołomie Voska, działającym od XIX wieku, doprowadziły do powstania ścian o różnych kształtach. W przerwie w pracach wydobywczych, dzięki doskonałym warunkom, zaczęło tam rosnąć kilka gatunków storczyków. W rezultacie powstała tam ważna populacja tego ściśle chronionego gatunku. Firma Lhoist negocjowała powiększenie kamieniołomu i zatrzymanie wydobycia wapienia w miejscu rozwoju storczyków.