" Odgrywamy kluczową rolę w globalnym wyzwaniu, jakim jest dążenie do niskoemisyjnej gospodarki o zrównoważonym wzroście. Niezbędne przejście na bardziej zrównoważony sposób wytwarzania i wykorzystywania energii jest kluczowym elementem naszej inicjatywy i musi nastąpić w najbliższej przyszłości. (...) Kluczową rolę w tym procesie odegra wapno, które jest niezbędne do oczyszczania powietrza, uzdatniania wody i wzbogacania gleby. "

cedric de vicq
Cedric De Vicq

CEO Lhoist Europe