Wszystkie nasze marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi S.A. Lhoist Recherche et Développement.