RYNEK & ZASTOSOWANIA

Budownictwo 

Wapień i glina to główne składniki produktów budowlanych i konstrukcyjnych, takich jak zaprawy i tynki oraz beton. Grupa Lhoist oferuje szeroką gamę kruszyw oraz minerałów mielonych, które zostały specjalnie wyprodukowane do stosowania jako wypełniacze.
designer & end-user

Chemikalia 

Nasze produkty i minerały wapniowe i magnezowe na bazie wapna są wykorzystywane jako składnik wypełniający, środek neutralizujący lub odczynnik chemiczny w produkcji wielu organicznych i nieorganicznych chemikaliów.
Labo Water Sludge_test-tube

Drogi i inżynieria lądowa  

Wapno ułatwia pracę i poprawia właściwości mechaniczne gruntów pod tory kolejowe, drogi, autostrady, roboty hydrauliczne, lotniska i platformy przemysłowe. Wapno hydratyzowane przyczynia się do trwałości konstrukcji asfaltowych, takich jak drogi, autostrady lub chodniki.
New road construction

Masa papiernicza i papier 

Wapno ma wiele zastosowań w przemyśle celulozowo-papierniczym.   
paper roll in creation - Paper and pulp mill

Materiały ognioodporne 

Nasze produkty z całkowicie wypalonego dolomitu chronią urządzenia podczas procesów termicznych stosowanych w przemyśle hutniczym, szklarskim, cementowym i ceramicznym.
workers in a kiln

Obróbka metali nieżelaznych

Produkty wapienne odgrywają kluczową rolę w  w produkcji metali nieżelaznych, w tym m.in. miedzi, złota, tlenku glinu i litu. Grupa Lhoist oferuje szeroką gamę produktów wapiennych o odpowiedniej czystości i reaktywności w celu optymalizacji procesów i odzyskiwania metali.
banner non ferrous

Procesy oczyszczania spalin

Spalanie odpadów i wiele innych procesów przemysłowych prowadzi do powstawania gazów spalinowych. Produkty na bazie wapna, wapna hydratyzowanego i wapienia są bardzo skuteczne w wychwytywaniu tych zanieczyszczeń. Po zmieszaniu z innymi składnikami eliminują również tzw. mikrozanieczyszczenia.

Rolnictwo 

Środki do wapnowania gleby produkowane przez Grupę Lhoist wpływają na podniesienie pH gleby i poprawiają jakość gruntów rolnych.

Stal

Nasze produkty i minerały wytworzone na bazie wapnia i magnezu stosowane są w całym procesie produkcji żelaza i stali, jako spoiwa lub topniki do tworzenia żużla.
Metallurgical engineering at manufactory of steel plant

Szkło 

Lhoist dostarcza przemysłowi szklarskiemu czyste produkty dolomitowe i wapienne o stałym składzie chemicznym i wielkości cząstek.
Glass wall at Limelette office

Uzdatnianie wody

Produkty na bazie wapna i wapna dolomitycznego są stosowane na różnych etapach oczyszczania wody, ścieków i osadów ściekowych.
water drop