RYNEK & ZASTOSOWANIA

Procesy oczyszczania spalin

Waste incineration and many other industrial processes lead to the production of flue gases. Products based on lime, hydrated lime and limestone are highly efficient in capturing these contaminants. When mixed with other ingredients, they also eliminate so-called micropollutants.

Uzdatnianie wody

Produkty na bazie wapna i wapna dolomitycznego są stosowane na różnych etapach oczyszczania wody, ścieków i osadów ściekowych.
water drop

Rolnictwo 

Środki do użyźniania gleby produkowane przez Grupę Lhoist wpływają na pH gleby i poprawiają jakość gruntów uprawnych.

Stal

Nasze produkty i minerały wytworzone na bazie wapnia i magnezu stosowane są w całym procesie produkcji żelaza i stali, jako spoiwa lub topniki do tworzenia żużla.
Metallurgical engineering at manufactory of steel plant

Szkło 

Lhoist dostarcza przemysłowi szklarskiemu czyste produkty dolomitowe i wapienne o stałym składzie chemicznym i wielkości cząstek.
Glass wall at Limelette office

Drogi i inżynieria lądowa  

Wapno ułatwia pracę i poprawia właściwości mechaniczne gruntów pod tory kolejowe, drogi, autostrady, roboty hydrauliczne, lotniska i platformy przemysłowe. Wapno hydratyzowane przyczynia się do trwałości konstrukcji asfaltowych, takich jak drogi, autostrady lub chodniki.
New road construction

Budownictwo 

Wapień i glina to główne składniki produktów budowlanych i konstrukcyjnych, takich jak zaprawy i tynki oraz beton. Grupa Lhoist oferuje szeroką gamę kruszyw oraz minerałów mielonych, które zostały specjalnie wyprodukowane do stosowania jako wypełniacze.
designer & end-user

Masa papiernicza i papier 

Wapno ma wiele zastosowań w przemyśle celulozowo-papierniczym.   
paper roll in creation - Paper and pulp mill

Obróbka metali nieżelaznych

Produkty wapienne odgrywają kluczową rolę w  w produkcji metali nieżelaznych, w tym m.in. miedzi, złota, tlenku glinu i litu. Grupa Lhoist oferuje szeroką gamę produktów wapiennych o odpowiedniej czystości i reaktywności w celu optymalizacji procesów i odzyskiwania metali.
banner non ferrous

Chemikalia 

Nasze produkty i minerały wapniowe i magnezowe na bazie wapna są wykorzystywane jako składnik wypełniający, środek neutralizujący lub odczynnik chemiczny w produkcji wielu organicznych i nieorganicznych chemikaliów.
Labo Water Sludge_test-tube

Materiały ognioodporne 

Nasze produkty z całkowicie wypalonego dolomitu chronią urządzenia podczas procesów termicznych stosowanych w przemyśle hutniczym, szklarskim, cementowym i ceramicznym.
workers in a kiln