Drogi i inżynieria lądowa  

Drogi i zastosowania w inżynierii lądowej i wodnej

Wapno ułatwia pracę i poprawia właściwości mechaniczne gruntów pod tory kolejowe, drogi, autostrady, roboty hydrauliczne, lotniska i platformy przemysłowe. Wapno hydratyzowane przyczynia się do trwałości konstrukcji asfaltowych, takich jak drogi, autostrady lub chodniki. 

civil engineering works for the creation of a new road
treatment of the soil in a field by a tractor

Wapno do obróbki gruntu podczas robót ziemnych 

W przypadku styczności z wodą wapno palone samorzutnie uwadnia się, tworząc wodorotlenek wapnia. Ciepło uwolnione podczas tej reakcji szybko wysusza wilgotny grunt. Wapno rozpuszcza również cząstki ilaste w gruncie na części składowe (krzemionkę i glin), które w wyniku reakcji pucolanowej z wapniem pochodzącym z wapna tworzą związki spajające. 

więcej

Hydrauliczne spoiwa drogowe 

Wapno ulepsza i przyspiesza reakcję materiałów pucolanowych (takich jak popiół lotny, cement, żużel). Hydrauliczne  spoiwa drogowe, które składają się ze znacznej ilości wapna, są stosowane do szerokiego zakresu  gruntów,. Łączą one efekt suszenia gruntu  naturalnego spowodowany reakcją wapna z wodą zawartą w gruncie z reakcją hydrauliczną surowców pucolanowych.  

Spoiwa hydrauliczne, w których skład wchodzi wapno, są stosowane w celu poprawy właściwości użytkowych gruntów na podbudowy, podpodbudowy i warstwy przykrywające, a także w robotach ziemnych, w infrastrukturze drogowej, kolejowej, lotniskowej i innych. 

Digging drains to prevent flooding

Wykopy 

Prace ziemne, kopanie rowów i wykopy drogowe powodują powstanie urobku lub kruszyw, które często są wyrzucane. Przepisy dotyczące ochrony środowiska i presja związana z kosztami mają na celu ograniczenie składowania i związanego z nim ruchu ciężarówek. 

Grupa Lhoist opracowała rozwiązania, które umożliwiają ponowne wykorzystanie  wykopanego gruntu na miejscu, dzięki czemu nadaje się  on do zasypywania lub budowy dróg.  

Yellow excavator shovel digging pit in ground

Recykling 

Zastosowanie wapna poprawia wcześniej niezdatne i niejednorodne produkty uboczne z wykopów, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie w wykopach zasypowych lub w innych przekopach miejskich. Proces można wdrożyć na miejscu, w pobliżu zakładu lub w centralnym zakładzie, zwiększając w ten sposób efektywność wykorzystania zasobów.  

Aby zoptymalizować wykorzystanie wapna i ułatwić recykling, zastrzeżony system do zastosowania na miejscu opracowany przez Lhoist umożliwia dozowanie wapna bezpośrednio z dużych worków do  zbiornika z przesiewaczem. 

pile of pebbles - Jemelle

Ulepszenia kruszyw 

Nasze produkty poprawiają jakość kruszyw przy zastosowaniu techniki suchej, a nie dzięki procesowi  ich płukania. 

Niektóre kruszywa pochodzące z kamieniołomów lub produkty z recyklingu jest trudno przetwarzać w kruszarce/przesiewaczu ze względu na zawartość bardzo lepkiej gliny. W wyniku tego są usuwane na etapie wstępnego kruszenia. Takie  pokryte gliną materiały są jeszcze trudniejsze w obróbce w wilgotnych warunkach. 

The construction of the subway tunnel

Tunele 

W budownictwie tunelów wapno hydratyzowane poprawia reologię zapraw, zmniejszając ilość wymaganych drogich dodatków organicznych, a także obniżając koszt zapraw. Wapno hydratyzowane może być również stosowane w produkcji spoiw do robót iniekcyjnych.  

Osady z pogłębiania  
Wapno palone osusza płuczki wiertnicze wykorzystywane podczas wykopów, co ułatwia pracę. Ulepsza miękkie gleby, ogranicza osiadanie i zwiększa stabilność.  
Zależności między gliną i wapnem dają wiele możliwości recyklingu.

water point in the middle of a quarry

Prace hydrotechniczne 

Nasze produkty na bazie wapna do robót  hydrotechnicznych, takich jak wały i zapory, wydajnie zwiększają odporność gruntów na erozję przy zachowaniu przepuszczalności. Poprawa pracy i stabilność mechaniczna  gruntów mokrych i gliniastych pomaga zmniejszyć koszty pod względem finansowym i środowiskowym. 

Architektura krajobrazu (inżynieria hydrotechniczna)

W wielu naszych kamieniołomach wydobywamy duże kamienie do celów dekoracyjnych. W hydrotechnice wykorzystuje się je w celu ograniczania erozji brzegów rzek i zmniejszania drenażu jezior. 

Close-up asphalt at the road under construction

Asfalt 

W Grupie Lhoist stale poszukujemy nowych, trwałych i niedrogich technik budowy dróg i chodników.  

Oferujemy gamę produktów do  mieszanek moneralno-asfaltowych mieszanych na ciepło i zimno, które mogą być wykorzystywane do budowy i utrzymania dróg.  

Na zamówienie dostępne są również  wypełniacze mieszane. Nie wymagają one modyfikacji instalacji dozującej u klienta.  Wypełniacze mieszane poprawiają jakość asfaltu pod względem odporności na działanie wody, cykle mrozu i rozmrażania, sole rozmrażające, twardnienie i powstawanie kolein.  

Nasze marki związane z drogami i inżynierią lądową

  • Asphacal 
  • Proviacal

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!