Wapno do obróbki gruntu podczas robót ziemnych

Nasze produkty z wapna palonego zapewniają długotrwałą poprawę właściwości mechanicznych gruntu, zwiększając odporność na ruch uliczny i niekorzystne warunki pogodowe. Sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu miejscowych gruntów do budowy nasypów, platform i warstw nawierzchni dróg, torów kolejowych, lotnisk, magazynów itd. przy niskich kosztach pod względem finansowym i środowiskowym.  

overview of workers on a construction site for a new road

Stabilizacja 

Dodając odpowiednią ilość wapna do  gruntu, które można stabilizować wapnem, poprawia się ich właściwości inżynierskie.  Grunty od stref umiarkowanych do tropikalnych (w tym gliny od chudych do tłustych, klasyfikacja od laterytycznej do nielaterytycznej) mogą być trwale stabilizowane za pomocą wapna. 

Ulepszone właściwości inżynierskie obejmują: 

  • zmniejszoną kurczliwość, czyli potencjał pęcznienia (zmiany objętości); 

  • zwiększoną wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie; 

  • zwiększone moduły sztywności lub sprężystości. 

Takie ulepszenia poprawiają wydajność warstw wapiennych w systemie nawierzchni. Mocniejsze, sztywniejsze i bardziej stabilne objętościowo podłoże wapienne zapewnia ochronę słabych i podatnych na odkształcenia naturalnych podłoży. Rezultatem jest lepsze podparcie niezwiązanych podłoży z kruszywa i nawierzchni asfaltowych, co poprawia ich wydajność. 

Nasze produkty można wykorzystać w celu:

  • ograniczenia wydobycia kruszyw pierwotnych;  

  • wyeliminowania konieczności usuwania  wykopanego gruntu;  

  • zmniejszenia ruchu technicznego w miejscu pracy nawet o 95%, co korzystnie wpływa na lokalną sieć drogową;  

  • skrócenia czasu i kosztów budowy. 

 

Dzięki naszemu wapnu palonemu o bardzo niskiej emisji pyłów, grunty w obszarach miejskich można łatwiej  stabilizować nie powodując zapylenia otocznie. W Grupie Lhoist opracowaliśmy również produkty w postaci płynnej, aby radzić sobie z glebami gliniastymi w suchych warunkach klimatycznych.