Zanieczyszczenia usuwane przez Oczyszczanie Gazów Spalinowych

Podczas wielu procesów przemysłowych powstają gazy spalinowe zawierające zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na ludzi i środowisko. Oferujemy ekonomiczne rozwiązania, które służą ich wychwytywaniu i neutralizacji.  

close-up on smoke and steam from a plant boiler tube

Dwutlenek siarki

Jest niepalny i niewybuchowy. Ma ostry zapach, jest toksyczny i podrażnia drogi oddechowe. W instalacjach spalających paliwo, które zawiera siarkę, SO2 można na przykład eliminować ze spalin poprzez wtryskiwanie suchego sorbentu, przy czym SO2 reaguje z wapnem hydratyzowanym (Ca(OH)2), tworząc siarczyn wapnia (1) lub siarczan wapnia (2):  

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O (1)

Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O (2)

Chlorowodór

Chlorowodór, zwany także chlorowodorkiem lub kwasem solnym, to bezbarwny i bezwonny gaz kwaśny. 

Niepalny i stabilny termicznie HCl jest toksyczny i żrący. HCl jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczanie prowadzi do wytwarzania dużych ilości ciepła.   

Chlorowodór można skutecznie wychwytywać za pomocą sorbentów na bazie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2). Optymalna wydajność wychwytywania zależy od składu spalin, systemu ich oczyszczania i temperatury procesu. Mechanizm reakcji jest złożony i zachodzi ona poprzez tworzenie wodorotlenku wapnia (CaClOH):  

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2

CaClOH + HCl → CaCl2 + H2

Fluorowodór

Fluorowodór (HF) to niepalny i niewybuchowy gaz, który jest nazywany również kwasem fluorowym, fluorowodorkiem, kwasem fluorowodorowym i jednowodorotlenkiem fluorowym. Cechuje go gryzący zapach. Ma właściwości żrące, podrażniające i trujące. Fluorowodór zawarty w gazach spalinowych łatwo reaguje z wapnem hydratyzowanym:

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2

Trójtlenek siarki

Ten związek chemiczny jest również nazywany bezwodnikiem kwasu siarkowego(VI) albo tritlenkiem siarki. SO3 to przejrzysta, oleista ciecz często występująca pod postacią gazową. Należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie, ponieważ gwałtownie reaguje z wodą, tworząc wysoce żrący kwas siarkowy. SO3 reaguje z wapnem hydratyzowanym, tworząc siarczan(VI) wapnia:

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2

Dwutlenek selenu

Ditlenek selenu to gaz kwaśny, który jest również nazywany tlenkiem selenu(IV). Nie jest palny ani wybuchowy. Za sprawą zapachu przypominającego zapach zgniłej rzodkwi ta trująca substancja działa drażniąco na drogi oddechowe. W zakładach, gdzie spala się paliwo zawierające selen, SeO2 można usunąć poprzez wtrysk  suchego sorbentu  w strumień gazów spalinowych. Wtedy SeO2 wchodzi w reakcję z wapnem hydratyzowanym (Ca(OH)2), tworząc selenian(IV) wapnia (1) albo selenian(VI) wapnia (2):

Ca(OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O (1)

Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O (2)

Rtęć

Rtęć (Hg) jest jedynym metalem, który występuje w postaci ciekłej w warunkach standardowej temperatury i normalnego ciśnienia. Jest niezwykle toksyczny, dlatego jego połknięcie albo wdychanie stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.

Dioksyny i furany

Ta grupa mikrozanieczyszczeń (PCDD & PCDF) jest klasyfikowana jako polichlorowane dibenzodioksyny/-furany. Tworzą je cząsteczki chlorowanych bifenylów połączone za pomocą różnych tlenowych wiązań mostkowych. Są to substancje niezwykle trujące

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!