Zastosowania budowlane

Przez wieki budowniczowie wykorzystywali wiążące właściwości wapna do budowy różnego rodzaju konstrukcji, takich jak świątynie, zamki, katedry i mosty. Dzisiaj zaprawy wapienne w dalszym ciągu stanowią część murów, a elewacje wykańcza się za pomocą tynków wapiennych i mieszanek tynkarskich. 

Wapno jest także składnikiem nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak autoklawizowany beton komórkowy i cegły wapienno-piaskowe. To materiały, które mają doskonałe właściwości mechaniczne, termoizolacyjne, przeciwpożarowe i akustyczne oraz są łatwe w obróbce, co sprawia, że są niezwykle popularne.  

Wapień, kalcynowane pochodne wapienia, takie jak wapno palone i wapno hydratyzowane oraz glina to główne składniki produktów budowlanych i konstrukcyjnych, takich jak zaprawy i tynki oraz beton. Grupa Lhoist oferuje szeroką gamę produktów takich jak produkty palone typu wapno palone wapno hydratyzowane oraz produktów niepalonych w tym kruszyw oraz minerałów mielonych, które zostały specjalnie wyprodukowane do stosowania jako wypełniacze. 

neighborhood area with buildings

Zaprawy i tynki 

Konstrukcja ścian murowanych obejmuje pozycjonowanie i łączenie zaprawą cegieł i bloków. Ściany muszą być odporne m.in. na obciążenia oraz odkształcenia spowodowane warunkami klimatycznymi i drganiami.  

Doskonała efektywność sprawia, że ​​ich zastosowanie jest proste. Wydłużony okres użytkowania zapewnia elastyczność zastosowania w celu ograniczenia odpadów.  

Cegły wapienno-piaskowe (SLB) 

W Grupie Lhoist produkujemy wapno o specjalnej jakości do cegieł piaskowo-wapiennych, dzięki czemu są one wyjątkowo łatwe w obróbce. Stosujemy wyłącznie naturalne surowce. Mieszanina wapna, piasku i wody jest wstępnie formowana w prasach. Powstały produkt jest utwardzany w autoklawach pod ciśnieniem pary w temperaturze od 160°C do 200°C.

Wapno i piasek kwarcowy reagują, nadając cegłom wytrzymałość na ściskanie, aby wytrzymały duże obciążenia. Cegły silikatowe zapewniają również dobre właściwości dźwiękochłonne. 

man contractor builder is holding an autoclaved aerated concrete block aac on a construction site

Beton komórkowy autoklawizowany (AAC) 

Beton komórkowy wytwarza się z wapna, cementu, gipsu, piasku i wody. Składniki miesza się, po czym dodaje się proszek aluminiowy. Działa on jak gazotwórczy środek spulchniający, wytwarzając pienistą masę, która jest cięta drutami i utwardzana w autoklawach. 

Beton komórkowy jest łatwym w użyciu, lekkim materiałem budowlanym. Posiada doskonałe właściwości ognioodporne i wysoką izolacyjność termiczną.  

W Grupie Lhoist produkujemy wapno z indywidualnie opracowanymi krzywymi reaktywności, aby były dopasowane do wielu różnych surowców i konkretnych procesów w produkcji betonu komórkowego. 

Cegły i dachówki ceramiczne 

Wapno palone oraz hydratyzowane jest wykorzystywane do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, takich jak cegły i dachówki. Jest surowcem, którego głównym zadaniem jest zmiana reologii czyli plastyczności mieszaniny wpływając korzystnie na obróbkę masy ceramicznej w procesie produkcji. Kontroluje również utlenianie iwpływa na niewielkie zmiany kolorów iwzorów.    

couple and tiles

Ceramika, płytki i wyroby sanitarne 

W Grupie Lhoist dostarczamy minerały niezbędne do produkcji wyrobów ceramicznych, w tym ceramiki sanitarnej, porcelanowych płytek podłogowych i ściennych, porcelanowych figurek i innych wypalanych wyrobów ceramicznych. Glina kaolinowa jest jednym z dwóch największych składników masy ceramicznej.

Odgrywa dużą rolę w zapewnianiu plastyczności. Służy również do łączenia ze sobą innych elementów i ułatwia równomierne wypalanie w piecu. Wapień jest używany jako topnik. Zwiększa porowatość w przypadku niektórych zastosowań ceramicznych, takich jak produkcja płytek ściennych.    

closeup hand worker plastering cement on wall for building house

Cement i beton (kruszywa i wypełniacze) 

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę kruszyw oraz minerałów mielonych. W Grupie Lhoist opracowaliśmy wypełniacze wapienne, które zostały specjalnie przygotowane do stosowania jako certyfikowane wypełniacze. Poprawiają właściwości cementu i popiołu lotnego prefabrykowanego i gotowego betonu. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju betonów ergonomicznych, które ograniczają drgania i hałas.

Nasze doskonałe minerały zapewniają wyjątkową spójność pod względem koloru i kształtu. Produkty inżynieryjne są powszechnie dostępne i można je stosować jako dodatek do cementu w celu kontrolowania szybkości twardnienia i jakości betonu.  

Płyty włókno-cementowe 

Wapień jest stosowany jako wypełniacz w sidingach, okładzinach i płytach nośnych z cementu włóknistego. Dodaje sztywności i wytrzymałości końcowemu wyrobowi. Wielu wysokiej klasy producentów woli go od bardziej ścierających się wypełniaczy krzemionkowych. Podczas produkcji i instalacji wapień pomaga zapobiegać tworzeniu się uciążliwego pyłu krzemionkowego.  

Construction worker in lift bucket of crane restore and repair historic facade of building. Man in cradle, restoring plaster decoration on facade

Renowacja budynków historycznych 

Wapno hydratyzowane doskonale sprawdza się przy renowacji budynków historycznych, i było od wieków używane przez naszych przodków. A to za sprawą szczególnych właściwości wapna hydratyzowanego takich jak doskonała urabialność, plastyczność zapraw, właściwości biobójcze oraz antygrzybiczne wapna czy zdolność do „samoleczenia” spękań przez tworzenie mleczka wapiennego w kontakcie z wilgocią czy deszczem. Jego odporność na starzenie potwierdzają budowle na całym świecie.   

pot of paint in different shades

Farby 

Grupa Lhoist uprzemysłowiła produkcję mleka wapiennego o dużym stężeniu, zachowując wszystkie zalety dawnej szpachli wapiennej, a także jednocześnie eliminując znaczne różnice w jakości obserwowane w przeszłości.   

Nasze specjalne mleko wapienne/zawiesina wapienna jest surowcem opracowanym do receptur farb. Ponieważ nie zawiera polimerów, doskonale nadaje się do formuł wyłącznie mineralnych. Nie przyczynia się do emisji. Przy pH powyżej 12 hamuje również rozwój bakterii, pleśni i grzybów, bez konieczności dodawania chemicznych biocydów.  

Workman install tile on roof of new house under construction

Gonty dachowe

Wapień pełni rolę wypełniacza w produkcji gontów bitumicznych na bazie asfaltu, z rdzeniem z włókna szklanego lub na bazie materiału organicznego. Spójny skład chemiczny z dużą zawartością wapna ma duże znaczenie, aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość na rozrywanie produktu końcowego.

Obecność magnezu lub krzemionki uważa się za szkodliwą. Rygorystycznie kontroluje się wielkość cząstek, aby osiągnąć stabilną lepkość oraz maksymalne obciążenie i pakowanie.

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!