Masa papiernicza i papier 

Zastosowania w Przemyśle Papierniczym i celulozowym

Wapno ma wiele zastosowań w przemyśle celulozowo-papierniczym.  

Pulp paper preparation
stack of printer paper sheets

Strącany węglan wapnia PCC 

Do produkcji PCC, ang. Precipitated Calcium Carbonate( strącanego węglanu wapnia) stosuje się wapno o szczególnej stałej reaktywności oraz wysokiej czystości i dużej jasności. PCC wytwarza się w serii kontrolowanych reakcji chemicznych. Najpierw wapno palone, CaO, gasi się wodą, aby utworzyć mleko wapienne (zawiesina wapna gaszonego), do którego w następnym kroku dodaje się gazowy dwutlenek węgla. 

truck filled with paper pulp

Kaustyzacja ługu zielonego w produkcji masy papierniczej

W procesie produkcji masy celulozowej Kraft wapno służy do konwersji węglanu sodu zawartego w tzw. ługu zielonym w rozpuszczalny wodorotlenek sodu (soda kaustyczna, NaOH), w wyniku czego powstaje tzw. ług biały, a także osad węglanu wapnia,  zwany również jako błoto wapienne. 

Reakcja konwersji, zwana kaustyzacją, regeneruje NaOH, czyli najważniejszy odczynnik, razem z siarczkiem sodu. Oba są potrzebne do trawienia, czyli przetworzenia drewna na masę papierniczą. Wytrącony węglan wapnia filtruje się i kalcynuje w piecu na miejscu w celu wytworzenia wapna palonego (CaO), które jest ponownie wykorzystywane w reakcji kaustyzacji. 

Texture of corrugated paper sheets made from cellulose

Recykling papieru, biocydy i twardość 

Papier i tektura z recyklingu powstają z odzyskanej makulatury. Zawiera ona środki klejące, kleje, farbę drukarską i inne zanieczyszczenia, które stanowią wyzwanie w procesie produkcji papieru. Zanieczyszczenia w papierze makulaturowym w wyniku rozwoju biofilmu przyczyniają się do rozwoju drobnoustrojów, powodując szkodliwe odory i tzw. „biofouling”. Wapno stosuje się jako środek do kontroli pH w celu optymalizacji stosowania biocydów do monitorowania rozwoju drobnoustrojów. 

Close-up on pulp paper

Wybielanie Masy 

Mleko wapienne i magnezowe można również stosować jako  odczynnik alkaliczny podczas bielenia oksydacyjnego pulpy mechanicznej, chemicznej i recyklingowej. 

Bielenie wapnem i magnezją prowadzi także do bardziej selektywnego procesu, ukierunkowanego na specyficzne odbarwiające grupy funkcyjne świeżych lub pochodzących z recyklingu włókien, a tym samym gwarantuje mniej niepożądanych produktów ubocznych, mniejszą utratę włókien i rozpuszczone związki organiczne w ściekach. Producent masy lub papieru może również osiągnąć wyższą wydajność włókien i redukcję emisji.  

Skontaktuj się z nami:

Roman Kopiel,

Sales & Market Development Specialist

 

mobile: +48 532 466 302
e-mail: roman.kopiel@lhoist.com

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!